Samen Kerk kopij

Samen Kerk kopij

Ons kerkblad Samen Kerk wordt maandelijks samengesteld door de volgende redactie (op de foto van links naar rechts):

  • Pieter Wagter
  • Arnold de Weerd
  • Tineke van Beusichem
  • Johan Oosterwijk
  • Watze Elgersma
  • Leen Hofman (hoofdredacteur)
  • Jaap Klokman
U kunt kopij insturen, graag aanleveren als document naar .

Aanleveren in 2018 moet maandagochtend voor 12.00 uur gebeuren. Voor 2018 geldt het volgende schema:
 
Verschijningsdatum in 2018 Uiterste inleverdatum
 
Kerstnummer 2017 26 november 2017
januari 2018 1 januari 2018
februari 2018 29 januari 2018
maart 2018 26 februari
april 2018 2 april
mei 2018 30 april
juni 2018 28 mei
juli 2018 25 juni
september 2018 27 augustus
oktober 2018 1 oktober
november 2018 29 oktober
december 2018 26 november

terug