Samen Kerk kopij

Samen Kerk kopij
Ons kerkblad Samen Kerk wordt maandelijks samengesteld door de volgende redactie (op de foto van links naar rechts):
  • Pieter Wagter
  • Arnold de Weerd
  • Tineke van Beusichem
  • Johan Oosterwijk
  • Watze Elgersma
  • Leen Hofman (hoofdredacteur)
  • Jaap Klokman
U kunt kopij insturen, graag aanleveren als document naar .

Aanleveren in 2019 moet maandagochtend voor 12.00 uur gebeuren. Voor 2019 geldt het volgende schema:
Verschijningsdatum in 2019 Uiterste inleverdatum
 
januari 2019 1 januari 2019
februari 2019 28 januari 2019
maart 2019 25 februari
april 2019 25 maart
mei 2019 29 april
juni 2019 27 mei
juli 2019 24 juni
september 2019 26 augustus
oktober 2019 30 september
november 2019 28 oktober
december 2019 2 december
terug