Schaepmanstraat

Schaepmanstraat
Dr. Schaepmanstraat 23
4001 CV  Tiel
0344 616993

Postadres: Postbus 299, 4000 AG  Tiel

Geschiedenis
De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Tiel gaat terug naar de 19e eeuw .
De kerkelijke gemeente laat haar eerste kerkgebouw bouwen achter de 'bewaarschool' (tegenwoordig groep 1 en 2 basisonderwijs) op de hoek van het Scheidingsstraatje en de Gasthuisstraat  waar men toen al samen kwam.
Op 3 september 1853 wordt de Gereformeerde kerk in Tiel officieel opgericht. De gemeente telt dan 21 leden. In 1887 wordt het kerkgebouw uitgebreid met een vergaderzaal ten behoeve van o.a. de  jongelingsvereniging. Het ledental blijft stijgen en dus wordt het gebouw in 1901 wederom vergroot. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Tiel zwaar gebombardeerd, veel bewoners worden geëvacueerd. Op 14 januari 1945 wordt de laatste kerkdienst gehouden in de kerk aan het Scheidingsstraatje. Kort hierna wordt de kerk totaal verwoest

Het huidige kerkgebouw
Op de eerste kerkenraadsvergaderig na de tweede wereld oorlog op 14 juni 1945 wordt besloten een nieuwe kerk te gaan bouwen. De verenigingsactiviteiten van de kerk worden tijdelijk ondergebracht in de Wilhelminaschool aan de  Burgemeesters Schullstraat. Voor de kerkdiensten wordt een lokaal gehuurd van de Hervormde Gemeente in het gebouw Gustaaf Adolf aan de Konijnenwal. In 1948 slaagt de kerkelijke gemeente erin een stuk grond te kopen aan de dr. Schaepmanstraat. Architect P.J. Roos uit Rotterdam wordt gevraagd op de plaats een kerkgebouw te ontwerpen. Uit het proces-verbaal van aanbesteding blijkt dat de laagste inschrijver 89.900,00 gulden vraagt en de hoogste 122.548,00 gulden. De  bouw wordt gegund aan de firma Schutte uit Geldermalsen. Bij de eerste steenlegging kon iedereen die dat wilde, tegen betaling, een steen metselen. Op 15 augustus 1951 wordt dit nieuwe gebouw in gebruik genomen. De gemeente heeft op dat moment 332 belijdende en 244 doopleden in de muur tussen het voorportaal en de kerkzaal bevinden zich 3 glas in lood ramen die de de oorlog, de vrede en de wederopbouw laten zien. Aan beide zijde van het liturgisch centrum bevinden zich ook glas in lood ramen. Het nieuwe kerkgebouw betekent een enorme stimulans voor het verenigingsleven. Er werd een jeugd vereniging opgericht, in 1960 een kerkkoor en een Chr. Gymnastiekvereniging, in 1963 volgt een tweede vrouwen-vereniging en een mannen-vereniging. De klok in de klokkenstoel in de doorgemetselde voorgevel wordt in 1961 geplaatst.
 
De eerste verbouwing
In 1969 besluit men de vergaderruimte bij de kerk te vergroten. Voor de "Glazen Zaal" wordt op 20 juni 1970 door ds J. van Wijngaarden  de 1ste steen gelegd. Deze steen is nog steeds zichtbaar in de passage van de kerk. De verbouwing is ontworpen door architect S. H. van der Zee uit Tiel.
In 1986 wordt het liturgisch centrum vernieuwd. Door de preekstoel naar de zijkant te verplaatsen komt de liturgische tafel centraal te staan. De banken voor de kerkenraad verdwijnen van het  podium. Op de achterwand van het  liturgisch centrum hangt een kunstwerk van B. Waardenburg.
Het podium wordt ongeveer 0,75 cm uitgebreid, de achterste 3 rijen banken verhoogd.

De tweede verbouwing
In 1995 blijkt de gemeente wederom toe te zijn aan een verbouwing. De passage en de "Glazen Zaal" wordt vergroot en heet vanaf dat moment de "Grote Zaal". Ds Peter Minnema legt hiervoor de tweede steen, ook deze is in de passage terug te vinden. Het ontwerp van deze uitbreiding is van architect P. Wagter uit Tiel. Ook de jeugdruimte achter de kerkzaal worden regelmatig veranderd. In het voorjaar van 2005 is de kerkzaal opnieuw geschilderd.
terug