Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening
Wij kunnen betrokken worden bij vragen over schulden. Bij kleine financiële problemen kan soms een beroep worden gedaan op het Interkerkelijk hulpfonds Tiel. Daarnaast kunnen wij meestal hulp bieden met een buddy, een maatje. Deze helpt b.v. bij het op een rij zetten van de papierwinkel of helpt met het berekenen van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. In noodgevallen kan ook hulp worden gegeven in de vorm van huisraad, die bij onze gemeenteleden beschikbaar is.
terug