Solidariteitskas Solidariteitskas
Rond deze tijd werden door vele gemeenteleden de brieven verspreid waarin u werd opgeroepen een bijdrage te leveren aan de Solidariteitskas. Dat kan dit jaar helaas niet en ook 1900 brieven per post bij alle gemeenteleden bezorgen is geen optie vanwege de portokosten. Dan wordt de lak duurder dan de brief.
Daarom kan de actie voor de Solidariteitskas op dit moment niet doorgaan. Misschien dat we straks in de herfst nog een poging kunnen doen, dat hangt van veel factoren af. Dat merkt u dan vast wel.

Het staat u intussen natuurlijk vrij om toch alvast een bijdrage te leveren.
U kunt dat doen door een bedrag over te maken op:
Rekeningnummer NL 39 RABO 0373 73 00 71 CVK Protestantse Gemeente Tiel
Vorig jaar vroegen wij om een bedrag van € 10,--, hiervan wordt € 5,-- afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters
terug