Bijdrage kerkbalans 2018 Bijdrage kerkbalans 2018
Actie Kerkbalans
Wij zijn als College van Kerkrentmeesters al weer druk bezig met de voorbereiding van de Actie Kerkbalans 2019. Maar we zijn nog niet helemaal klaar met 2018. Er is in het begin van dit jaar, toen de Actie Kerkbalans begon, wel wat mis gegaan. De landelijke organisatie, waar wij ons materiaal van krijgen, heeft een paar vervelende fouten gemaakt. Daardoor is soms de indruk gewekt dat er met een acceptgiro betaald kon worden, een methode die wij allang niet meer gebruiken.
Mocht u op zo’n acceptgirokaart zitten te wachten of hebt u om een andere reden uw bijdrage nog niet overgemaakt, dan verzoeken wij u om dat nu alsnog te doen. Wilt u dan het bedrag, waarmee u onze kerk wilt steunen, zelf overmaken op bankrekening:  
NL 39 RABO 0373 73 00 71 t.n.v. CvK Prot. Gem. Tiel (let op dit is een gewijzigd bankrekeningnummer).
U kunt ook over overmaken via iDEAL op onze webshop.
Wij zijn blij met iedere bijdrage, want zo kunnen we onze Protestantse Gemeente Tiel in stand houden. Want kerk, dat zijn we samen!
Oriana Poldervaart, penningmeester College van Kerkrentmeesters
terug