Verkiezing kerknaam

Verkiezing kerknaam
Op de gemeenteavond van 29 februari jl. kon gekozen worden uit vijf mogelijke nieuwe namen voor de Drumptse kerk. Ook als u er niet was, kunt alsnog een stem uit brengen op één van de volgende namen:
  • De Ontmoetingskerk
  • De Boomgaard
  • De Bron
  • De Ichtuskerk
  • De Lichtkring
U kunt uw voorkeur tot 1 april a.s. doorgeven  via een e-mail aan .
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 4 april a.s. wordt een besluit genomen en dat wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Taakgroep Communicatie
terug