Verslag kerkenraadsvergadering 13 november

Verslag kerkenraadsvergadering 13 november
De verslagen van de kerkenraadsvergaderingen kunt u op de website vinden. Het goedgekeurde verslag van 13 november jl is nu toegevoegd.
terug