za 15 april 2017

Paaswake in de Caeciliakapel

Locatie: 
 Caeciliakapel
Tijdstip: 
 22:00 uur

STILLE WEEK 2017
22.00 uur: In de Caeciliakapel vieren we de doortocht vanuit de dood naar het leven. We waken in het duister totdat het Licht van Pasen doorbreekt. We gedenken onze doop als doorgang van donker naar licht en we vieren de verbondenheid met Christus in brood en wijn. Voorgangers: Ds. Mieke Bregman en Ds. Karin Spelt, met een gelegenheidscantorij o.l.v. Pieter Geleijns en de muzikale medewerking van Ben Middeldorp en Jonathan Kooman.
 

terug