agenda en activiteiten
« vorige  |  januari 2018  |  volgende »

Maandag 1 januari 2018 Deadline kopij Samen Kerk januari 2018

U kunt hier lezen hoe u kopij kunt aanleveren voor het kerkblad Samen Kerk.
 

 

Maandag 1 januari 2018 Kerk op Schoot viering PG Tiel
Locatie: Kerk in Drumpt
Tijdstip: 15:30

 

Vrijdag 19 januari 2018 Soepavond
Locatie: Drumptse Hof
Tijdstip: 18:00 uur
Prijs: € 6,00

Op vrijdag 19 januari om 18.00 uur in de Drumptse Hof
Opgeven na de dienst (14 jan) op de intekenlijst of vóór 15 januari bij Jennie Woltjer, 611681, of Corry van Heeringen, 616327,

We vragen een bijdrage van € 6,00.
De opbrengst gaat, na aftrek van kosten, naar de actie ‘geen brug te ver'

 

 

Zaterdag 20 januari 2018 Start Actie Kerkbalans 2018
Locatie: Drumptse Kerk
Tijdstip: 09:30 uur

Zaterdag 20 januari a.s. begint de Actie Kerkbalans met een viering (Metten) in de Drumptse Kerk.
Deze korte ‘Metten’ beginnen om 9.30 uur, daarna volgt de verdeling van de enveloppen in de grote zaal van de Drumptse Hof.
Alle vrijwilligers die de enveloppen rondbrengen en ook weer ophalen worden daar na afloop van de Metten verwacht.
Vrijwel alle ‘lopers’ zijn in de afgelopen periode telefonisch door ons benaderd. Het kan zijn dat we u niet thuis hebben getroffen of op een andere manier niet hebben kunnen bereiken. Mocht u vorig jaar ook hebben ‘gelopen’ en bent u nog niet benaderd, alle hulp is welkom, dus kom op 20 januari a.s. om 9.30 uur naar de Drumptse Kerk.
Het College van Kerkrentmeesters.
 

 

Maandag 29 januari 2018 Maal en Verhaal
Locatie: Activiteitengebouw van Wadenoijen
Tijdstip: 18:00 uur

Op maandag 29 januari is er weer Maal en Verhaal in het Activiteitengebouw van Wadenoijen. Aanvang 18.00 uur. 
Je kunt je opgeven voor deelname tot 24 januari bij Geertje Middel, tel. 621918 of 
 

 

Maandag 29 januari 2018 Deadline kopij Samen Kerk februari 2018

U kunt hier lezen hoe u kopij kunt aanleveren voor het kerkblad Samen Kerk.