Kerkenraad Kerkenraad

De Kerkenraad bestuurt de Protestantse Gemeente Tiel. Het Moderamen maakt deel uit van de Kerkenraad. Ook zitten in de Kerkenraad de predikanten, de ouderlingen (met ouderlingen kerkrentmeesters) en de diakenen.

Vrijwel alle ouderlingen en diakenen zijn lid van een taakgroep of een werkgroep (Pastoraat, Communicatie, Eredienst, Vorming en Toerusting,  Jeugd & Gezin, Lutherse identiteit, Vrijwilligers ) zodat de kerkenraad zich goed kan laten informeren over wat er speelt binnen de kerkelijke gemeente; werkgroepen en  taakgroepen blijven zo geinformeerd over wat er binnen de kerkenraad besproken en besloten wordt.

 
Verslagen kerkenraads vergaderingen

Verslagen kerkenraads vergaderingen

Via deze link kunt u alle vastgestelde verslagen van de kerkenraadsvergaderingen nalezen.

 
Kerkenraadsleden Kerkenraadsleden

Onze kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Ouderlingen

 • Marja Hagenaar
 • Leendert Halter
 • Cornel Kirpestein
 • Marian Spierings
 • Bart Schadee
 • Wim Wassink, voorzitter kerkenraad
 • Peter van ’t Wout
 • Margriet Meun
 • Petra Teerink
Diakenen
 • Jur van den Akker
 • Jelle van Beusichem, voorzitter diaconie
 • Jannie van der Garde
 • Agnitha van Valburg
 • Sandra Wagter, secretaris
 • Anneke Petersen
Ouderling - kerkrentmeesters
 • Kees van Burk
 • Oriana Poldervaart, penningmeester
Predikanten
 • Detlef Bohlken
 • Mieke Bregman
 • Leen de Ronde, scriba
 • Karin Spelt
Ouderling met bijzondere opdracht
 • Aart van Drie, pastoraal werker verbonden aan het Vrijthof.
Kerkrentmeesters - niet tot de kerkenraad behorend
 • Marjan Rietveld
 • Vincent van Os

 
Jur van den Akker Jur van den Akker

lees meer »
 
Jelle van Beusichem Jelle van Beusichem

lees meer »
 
Kees van Burk Kees van Burk

lees meer »
 
Aart van Drie Aart van Drie

lees meer »
 
Jannie van der Garde Jannie van der Garde

lees meer »
 
Marja Hagenaar Marja Hagenaar

lees meer »
 
Leendert Halter Leendert Halter

lees meer »
 
Cornel Kirpestein Cornel Kirpestein

lees meer »
 
Oriana Poldervaart Oriana Poldervaart

lees meer »
 
Bart Schadee Bart Schadee

lees meer »
 
Marian Spierings Marian Spierings

lees meer »
 
Petra Teerink Petra Teerink

lees meer »
 
Agnitha van Valburg Agnitha van Valburg

lees meer »
 
Sandra Wagter Sandra Wagter

lees meer »
 
Wim Wassink Wim Wassink

lees meer »
 
Peter van ’t Wout Peter van ’t Wout

lees meer »