Film over Groene kerken Film over Groene kerken

 
GroeneKerkendag 2017

GroeneKerkendag 2017

Op zaterdag 7 oktober 2017 is de Protestantse Gemeente Tiel aangemerkt als Groene Kerk. Ook deze dag is de Dominicuskerk Groene Kerk geworden.

Alle aanwezige deelnemers die onlangs Groene Kerk zijn geworden, werden verwelkomt op het podium. Ds. Leen de Ronde heeft aangegeven waarom de Groene Kerk zo belangrijk is en wat we hiermee kunnen betekenen voor onze gemeente.

Wilt u meer info over de Groene Kerk Tiel, neem dan contact op met iemand van de werkgroep: Leen de Ronde, Cornel Kirpestein, Sjaan van der Werk of Jaap Baas.
E-mail:

lees meer »
 
Tielse kerken willen ‘Groene kerk’ zijn

Tielse kerken willen ‘Groene kerk’ zijn


Op de zondag tussen de Dag van de duurzaamheid (10 okt,) en Wereldvoedseldag (16 okt.) hebben de Tielse kerken – Katholiek en Protestants - een gezamenlijke Oogstdienst gehouden in de St. Dominicuskerk, waarin pastor Ed v.d. Moosdijk en ds Leen de Ronde voorgingen.

Behalve dank-zegging voor het goede dat de aarde heeft voortgebracht, stond de dienst in het teken van bezinning op een duurzame levenswijze, die gericht is op ‘zijn’ in plaats van ‘hebben’, met een Joodse loofhut als symbolische uitdrukking hiervan.
Tussen 5 en 11 oktober was dit jaar het Loofhuttenfeest.
 

lees meer »
 
Werkgroep Groene Kerk Tiel Werkgroep Groene Kerk Tiel

Sinds het laatste bezoek aan de 'Groene Kerkendag' op 8 oktober 2016 in Ede zijn wij erg enthousiast geworden ons in te zetten om ook in Tiel de kerk te nomineren als Groene kerk.

Hiermee willen wij ons aansluiten bij de reeds meer dan 100 aangemelde groene kerken in Nederland. In onze regio zijn er al groene kerken in Houten, Leerdam, Kesteren, Culemborg, Nieuwegein en in Utrecht.
Als groene kerk hangt er dan straks aan de muur van onze kerk dan het bordje 'Wij zijn Groene Kerk'

lees meer »
 
GroeneKerken nieuwsbrief zomer 2017 GroeneKerken nieuwsbrief zomer 2017

Groen de zomer in

Nr. 19 Start van de zomer 2017 - Een nieuwsbrief van Kerk in Actie en Tear over de Groenekerkenactie. De Groenekerkenactie richt zich op alle geloofsgemeenschappen die werken aan het behoud van de schepping.

In deze 19de nieuwsbrief kondigen we onze jaarlijkse Groene kerkendag aan! Daarnaast nieuws uit het land. Maak kennis met Atie de Vos, of bezin over als dat bordje Groene Kerk er al even hangt.

lees meer »
 
Pinksteren 4 juni 2017: Voor een langere adem... Pinksteren 4 juni 2017: Voor een langere adem...

De Pinksterviering op zondag 4 juni 2017 zal een gezamenlijke dienst van de gehele PG Tiel zijn, die gehouden wordt in de Sint Maartenskerk.

In het verlengde van onze Pinksterviering wordt u bij de Maartenskerk deze duurzame bevrijding als concrete fairtrade-producten ook aangeboden na de dienst.

Ds. Leen de Ronde

lees meer »
 
Kerk en Milieu Nederland

Kerk en Milieu Nederland

Achtergrond kerk en milieu
Vanuit hun christen-zijn houden een aantal organisaties zich bezig met (kerk)grensoverschrijdende onderwerpen als klimaatverandering, zorg voor de schepping en levensstijl. De projectgroep Kerk en Milieu, van de Raad van Kerken in Nederland, bracht ze samen in het Interkerkelijk Milieu Netwerk, een platform voor ontmoeting, wederzijdse inspiratie, samenwerking en afstemming.

Klik hier om naar de landelijke website te gaan van Kerk en Milieu.

 
Interessante films Interessante films

lees meer »
 
Andere activiteiten die we al hebben gedaan... Andere activiteiten die we al hebben gedaan...
 

lees meer »