Spelregels kerkdienst

Spelregels kerkdienst
Beste gemeenteleden.
Fijn dat we u weer in de kerk kunnen ontmoeten, hetzij in aangepaste vorm.
De Sint Maartenskerk is zo ingericht dat 1.5 meter afstand gewaarborgd is. Gezinsleden kunnen naast elkaar zitten.

Voor dit moment is de uitgebreide informatie die centraal op de website staat van toepassing, waarin o.a. aanmelding voor de dienst ( max 30) en het dragen van mondkapjes tijdens het verplaatsen van toepassing is.
Ook de opsomming hieronder blijft van kracht.


Voor het bezoeken van de kerkdienst zijn een aantal afspraken van toepassing:
 • Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft zoals hoesten, niezen, verhoging of koorts. Ook als één van uw huisgenoten één van deze gezondheidsklachten heeft blijf dan thuis. Komt u toch dan kunnen we u niet toelaten in de kerk. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.
 • Geef elkaar de ruimte bij het plaatsen/parkeren van de fietsen en houd afstand bij het naar binnengaan van de kerk.
 • De gastvrouw/heer heet u welkom vraagt naar uw gezondheid (zie boven).
 • Uw gegevens worden via het aanmeldsysteem geregistreerd en bewaard volgens de richtlijnen. Medewerkers voor de dienst van de betreffende zondag dienen hun naam en telefoonnumer te noteren op de daarvoor bestemde lijst in de kerk.
 • Bij de ingang wordt u gevraagd uw handen te desinfecteren.
 • De gastvrouw/heer begeleidt u naar een plaats in de kerk. U krijgt een plaats toegewezen. Er zijn geen vaste plaatsen. Na de dienst kunt u op aanwijzing van de gastvrouw/heer de kerk rij voor rij verlaten.
 • Na afloop van de dienst is er geen ontmoeting of koffie drinken.
 • Het toiletbezoek in de kerk is alleen voor noodgevallen.
 • Zingen: de landelijke PKN adviseert geen gemeentezang in regio’s waar sprake is van risiconiveau 2 (zorgelijk) of risiconiveau 3 (ernstig). Tiel valt binnen de regio waar sprake is van risiconiveau 2 (zorgelijk) en dus heeft het Moderamen besloten om het advies van de PKN te volgen. Er zal de komende tijd dus geen gemeentezang zijn. Gezongen wordt door een zanggroep, gevormd door gemeenteleden.
 • Neem uw eigen liedboek mee te kunnen lezen met de liederen die door de zanggroep gezongen worden.
 • Collecte: Bij de uitgang staan schalen voor uw bijdrage.


NB:
Uw persoonlijke gegevens worden genoteerd vanuit het gerechtvaardigde belang van 'zorgplicht van de kerkenraad voor haar gemeente leden.

De lijst met contactgegevens is voor 'binnenkerkelijk' gebruik. Als in de gemeente iemand besmet is geraakt die bij een dienst aanwezig was, is het aan de kerkenraad om de aanwezigen te informeren. Het is niet toegestaan de lijst door te sturen aan een GGD of andere instanties buiten de kerk.
De contactgegevens worden vier weken (na de kerkdienst) vernietigd.

 
terug