Diaconaat in en rondom de erediensten Diaconaat in en rondom de erediensten

De diakenen hebben in de zondagse erediensten een taak:

  • collectes
  • bloemengroet
  • 'haal en breng' service
  • verzorgen avondmaal

lees meer »
 
Trefpunt ouderen

Trefpunt ouderen

Deze ontmoetingskring wordt gehouden voor de ouderen in onze gemeente. Er is ruimte voor gezellig bijpraten met oude of nieuwe bekenden. De middagen worden gevuld met allerlei activiteiten zoals diverse presentaties en spelmiddagen. Maar er zijn ook zangmiddagen, maaltijden en met Pasen en Kerst wordt een viering georganiseerd.

lees meer »
 
Haal en breng service Haal en breng service

Er zijn mensen binnen onze kerkelijke gemeente die niet (meer) in staat zijn zelfstandig naar de erediensten kunnen komen.

lees meer »
 
Bloemengroet

Bloemengroet

Iedere zondag staan er  bloemen in het liturgisch centrum. Na de kerkdienst gaan de bloemen naar een gemeentelid die een groet kunnen gebruiken. Kent u iemand die wel een bloemetje kan gebruiken ter bemoediging? Laat het weten!

lees meer »
 
Bedden/rolstoelen rijden in Rivierenland of Vrijthof Bedden/rolstoelen rijden in Rivierenland of Vrijthof

Wekelijks worden er in het verpleeghuis Vrijthof en in het ziekenhuis Rivierenland kerkdiensten gehouden voor de bewoners/patiënten. Een aantal malen per jaar staat de Protestantse Gemeente Tiel op het rooster om te assisteren bij het halen en brengen van de bewoners/patiënten van en naar de kerkzaal.

lees meer »
 
Kerstattentie Kerstattentie

Elk jaar wordt er met kerst namens de kerken in Tiel een fruitmand gebracht naar de mensen die deze periode in het ziekenhuis moeten doorbrengen of in het verpleeghuis Vrijthof.
 

lees meer »