Welkom

Welkom
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Tiel.
Een open geloofsgemeente in beweging, met oog en oor voor elkaar en onze samenleving.
Deze website geeft u een indruk over de mogelijkheden die de kerk biedt, of wat onze gemeenschap voor u zou kunnen betekenen.
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Voorlopige eindstand Actie Kerkbalans 2021

Voorlopige eindstand Actie Kerkbalans 2021
De voorlopige eindstand van de Actie Kerkbalans 2021 is €174.800. In 2020 hadden we een totaalbedrag aan toezeggingen van € 180.000. We verwachten dat de eindstand nog iets zal oplopen. Heeft u nog retourenvelop(pen)? Graag inleveren in de brievenbus van de Drumptse Hof of via Postbus 299, 4000 AG te Tiel.
Voor nu: alle ‘lopers’ en gevers – hartelijk dank!
Met uw bijdrage houden we onze kerk overeind.
Het College van Kerkrentmeesters
 
 
Ik ben er voor jou

Ik ben er voor jou
40dagentijd 2021

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we kerk in actie.
Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

De zeven werken van barmhartigheid van ‘Meester van Alkmaar’

Het thema waar Kerk in Actie dit jaar voor heeft gekozen is: Ik ben er voor jou
Bekijk hier de collectefilm.
Elke zondag in de veertigdagentijd zal er gecollecteerd worden voor Kerk in Actie.
U kunt uw bijdrage voor dit 40dagenproject ook in één keer over maken op rekening:
NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Prot Gemeente Tiel.
Vermeld dan ‘zeven keer barmhartigheid’ als mededeling bij uw gift.
Alvast onze dank!
Namens het college van Diakenen.
 
Collecteren zonder collectezak, het kan! Collecteren zonder collectezak, het kan!


Collecteren zonder collectezak, het kan! 
De diaconale collectedoelen en onze eigen CvK hebben uw steun nog steeds hard nodig.
lees meer »
 
Gemeenteopbouw in PGTiel

Gemeenteopbouw in PGTiel
Er is iets gaande, waarover we u nog niet helemaal kunnen informeren. Maar ik wil u wel alvast nieuwsgierig maken. smiley
Sinds kort is de werkgroep Gemeenteopbouw compleet. De werkgroep bestaat uit Elisa Derksen, Frank de Haan, Margriet Meun, Peter Minnema, Agnes Veerman, Wim Wassink, en ondergetekende. Wij zijn bezig met de voorbereidingen…
lees meer »
 
Wekelijks pastoraal telefonisch spreekuuur

Wekelijks pastoraal telefonisch spreekuuur
Op dinsdagmiddag van 17.00-18.00 uur zit een van de predikanten bij de telefoon om uw vragen, opmerkingen of wensen te horen. Natuurlijk kunt u ook een ander tijdstip kiezen om ons te bereiken, maar op dat uur is dat zeker.
Elke week zetten we in de Zondagsbrief en de agenda van deze website welke predikant er die week te bereiken is.
 
Facebook en de PGT

Facebook en de PGT
Bezoek ook eens de Facebook pagina van de Protestantse Gemeente Tiel.
https://www.facebook.com/PGTiel/
 
Smartphone of tablet? Smartphone of tablet?
lees meer »