Welkom

Welkom
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Tiel.
Een open geloofsgemeente in beweging, met oog en oor voor elkaar en onze samenleving.
Deze website geeft u een indruk over de mogelijkheden die de kerk biedt, of wat onze gemeenschap voor u zou kunnen betekenen.
 
Vruchtbare gesprekken voor de zomer

Vruchtbare gesprekken voor de zomer
Vruchtbare gesprekken vóór de zomer – …en daarna!
Alle groepjes in het kader van Gemeenteopbouw die voor de zomervakantie gepland waren, hebben inmiddels plaatsgehad. Het waren mooie en zeer vruchtbare gesprekken. De reacties van de deelnemers waren over het geheel genomen positief en iedereen was heel blij om elkaar weer ‘live’ te kunnen ontmoeten.
lees meer »
 
Koffiedrinken na de dienst?

Koffiedrinken na de dienst?
Veel kerkgangers missen de ontmoeting met elkaar en dan vooral het koffie/thee drinken na de kerkdienst. We zijn ons dat als moderamen natuurlijk terdege bewust. Tegelijk is voorzichtigheid nog steeds geboden en we moeten ons ook nog wél aan de anderhalve meter afstand houden. Dat maakt een ongedwongen ontmoeting met een kopje koffie of thee niet erg gemakkelijk. Daarnaast volgen we de nieuwste ontwikkelingen met de stijgende besmettingscijfers uiteraard met veel belangstelling.

We hebben daarom besloten dat we komende zondagen nog geen koffie drinken ná de dienst. Zodra wij het verantwoord vinden om weer koffie en thee na de dienst met elkaar te gaan drinken laten wij het u weten.  U hoort van ons!
Namens het Moderamen, Watze Elgersma (scriba)
 
Collecteren zonder collectezak, het kan! Collecteren zonder collectezak, het kan!

    Het College van Diakenen en onze eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig!

 
De collectedoelen komende zondag?
lees meer »
 
Wekelijks pastoraal telefonisch spreekuuur

Wekelijks pastoraal telefonisch spreekuuur
Op dinsdagmiddag van 17.00-18.00 uur zit een van de predikanten bij de telefoon om uw vragen, opmerkingen of wensen te horen. Natuurlijk kunt u ook een ander tijdstip kiezen om ons te bereiken, maar op dat uur is dat zeker.
Elke week zetten we in de Zondagsbrief en de agenda van deze website welke predikant er die week te bereiken is.
 
Facebook en de PGT

Facebook en de PGT
Bezoek ook eens de Facebook pagina van de Protestantse Gemeente Tiel.
https://www.facebook.com/PGTiel/
 
Smartphone of tablet? Smartphone of tablet?
lees meer »