Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad bestuurt de Protestantse Gemeente Tiel. Het Moderamen maakt deel uit van de Kerkenraad. Ook zitten in de Kerkenraad de predikanten, de ouderlingen (met ouderlingen kerkrentmeesters) en de diakenen.

Vrijwel alle ouderlingen en diakenen zijn lid van een taakgroep of een werkgroep (Pastoraat, Communicatie, Eredienst, Vorming en Toerusting,  Jeugd & Gezin, Lutherse identiteit, Vrijwilligers ) zodat de kerkenraad zich goed kan laten informeren over wat er speelt binnen de kerkelijke gemeente; werkgroepen en  taakgroepen blijven zo geinformeerd over wat er binnen de kerkenraad besproken en besloten wordt.
 
Verslagen kerkenraads vergaderingen

Verslagen kerkenraads vergaderingen
Via deze link kunt u alle vastgestelde verslagen van de kerkenraadsvergaderingen nalezen.
 
Kerkenraadsleden Kerkenraadsleden
Onze kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Ouderlingen
 • Bart Schadee (voorzitter kerkenraad)
 • Watze Elgersma (scriba)
 • Marja Hagenaar
 • Leendert Halter
 • Christien Korbeeck (jeugd)
Diakenen
 • Klaas (voorzitter diaconie) en Nelleke van der Weerd (duo functie)
 • Anneke Petersen (secretaris diaconie)
Ouderling - kerkrentmeesters
 • Frank de Haan (voorzitter kerkrentmeesters)
 • Oriana Poldervaart (penningmeester kerkrentmeesters)
Predikanten
 • Detlef Bohlken
 • Mieke Bregman
Ouderling met bijzondere opdracht
 • Aart van Drie (Geestelijk Verzorger Verpleeghuis Vrijthof)
 • Riekie Dunnewind (Geestelijk Verzorger Ziekenhuis Rivierenland)
 • Lyska van der Elst (Kerkelijk opbouwwerker)
Kerkrentmeesters - niet tot de kerkenraad behorend
 • Herold Bosman
 • Marjan Rietveld (secretaris kerkrentmeester)
 • Jan Holsappel
 • Johan van Dijk
Diakonaal rentmeester
 • Jur van den Akker
 • Jelle van Beusichem
Diaken met bijzondere opdracht
 • Bert Teerink (namens de classis afgevaardigd naar de Synode)
 
Moderamen Moderamen
Het moderamen bereidt de vergaderingen van de Kerkenraad voor. In het moderamen zitten de voorzitter en de scriba van de Kerkenraad en een vertegenwoordiger van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters.

De leden van het moderamen zijn:
 • Bart Schadee, ouderling en voorzitter (preses)
 • Watze Elgersma, ouderling en scriba
 • Mieke Bregman, predikant
 • Frank de Haan, ouderling kerkrentmeester en namens het college van kerkrentmeesters
 • Klaas van der Weerd, diaken en namens het college van diakenen
 
Jelle van Beusichem Jelle van Beusichem
lees meer »
 
Aart van Drie Aart van Drie
lees meer »
 
Watze Elgersma Watze Elgersma
 
Marja Hagenaar Marja Hagenaar
lees meer »
 
Leendert Halter Leendert Halter
lees meer »
 
Christine Korbeeck Christine Korbeeck
 
Oriana Poldervaart Oriana Poldervaart
lees meer »
 
Bart Schadee Bart Schadee
lees meer »
 
Sandra Wagter Sandra Wagter
lees meer »
 
Klaas van der Weerd Klaas van der Weerd
 
Nelleke van der Weerd Nelleke van der Weerd