Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad bestuurt de Protestantse Gemeente Tiel. Het Moderamen maakt deel uit van de Kerkenraad. Ook zitten in de Kerkenraad de predikanten, de ouderlingen (met ouderlingen kerkrentmeesters) en de diakenen.

Vrijwel alle ouderlingen en diakenen zijn lid van een taakgroep of een werkgroep (Pastoraat, Communicatie, Eredienst, Vorming en Toerusting,  Jeugd & Gezin, Lutherse identiteit, Vrijwilligers ) zodat de kerkenraad zich goed kan laten informeren over wat er speelt binnen de kerkelijke gemeente; werkgroepen en  taakgroepen blijven zo geinformeerd over wat er binnen de kerkenraad besproken en besloten wordt.
 
Verslagen kerkenraads vergaderingen

Verslagen kerkenraads vergaderingen
Via deze link kunt u alle vastgestelde verslagen van de kerkenraadsvergaderingen nalezen.
 
Kerkenraadsleden Kerkenraadsleden
Onze kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Ouderlingen
 • Watze Elgersma, scriba
 • Marja Hagenaar
 • Leendert Halter
 • Christien Korbeeck (jeugd)
 • Margriet Meun (jeugd)
 • Bart Schadee
 • Wim Wassink, voorzitter kerkenraad
Diakenen
 • Jelle van Beusichem, voorzitter diaconie
 • Sandra Wagter, secretaris diaconie
 • Klaas van der Weerd
 • Nelleke van der Weerd
   
Ouderling - kerkrentmeesters
 • Vacant, voorzitter kerkrentmeesters
 • Oriana Poldervaart, penningmeester kerkrentmeesters
 • Vacant
Predikanten
 • Detlef Bohlken
 • Mieke Bregman
Ouderling met bijzondere opdracht
 • Aart van Drie, pastoraal werker verbonden aan het Vrijthof
 • Riekie Dunnewind, Zkh Rivierenland
Kerkrentmeesters - niet tot de kerkenraad behorend
 • Herold Bosman
 • Marjan Rietveld, secretaris, kerkrentmeester
Diakonaal rentmeester
 • Jur van den Akker
 
Jelle van Beusichem Jelle van Beusichem
lees meer »
 
Aart van Drie Aart van Drie
lees meer »
 
Watze Elgersma Watze Elgersma
 
Marja Hagenaar Marja Hagenaar
lees meer »
 
Leendert Halter Leendert Halter
lees meer »
 
Christine Korbeeck Christine Korbeeck
 
Oriana Poldervaart Oriana Poldervaart
lees meer »
 
Bart Schadee Bart Schadee
lees meer »
 
Sandra Wagter Sandra Wagter
lees meer »
 
Wim Wassink Wim Wassink
lees meer »
 
Klaas van der Weerd Klaas van der Weerd
 
Nelleke van der Weerd Nelleke van der Weerd