Kerkenraad Kerkenraad

De Kerkenraad bestuurt de Protestantse Gemeente Tiel. Het Moderamen maakt deel uit van de Kerkenraad. Ook zitten in de Kerkenraad de predikanten, de ouderlingen (met ouderlingen kerkrentmeesters) en de diakenen.

Vrijwel alle ouderlingen en diakenen zijn lid van een taakgroep of een werkgroep (Pastoraat, Communicatie, Eredienst, Vorming en Toerusting,  Jeugd & Gezin, Lutherse identiteit, Vrijwilligers ) zodat de kerkenraad zich goed kan laten informeren over wat er speelt binnen de kerkelijke gemeente; werkgroepen en  taakgroepen blijven zo geinformeerd over wat er binnen de kerkenraad besproken en besloten wordt.

 
Verslagen kerkenraads vergaderingen

Verslagen kerkenraads vergaderingen

Via deze link kunt u alle vastgestelde verslagen van de kerkenraadsvergaderingen nalezen.

 
Kerkenraadsleden Kerkenraadsleden

Onze kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Ouderlingen

 • Marja Hagenaar
 • Leendert Halter
 • Cornel Kirpestein, scriba
 • Margriet Meun
 • Bart Schadee
 • Wim Wassink, voorzitter kerkenraad
Diakenen
 • Jelle van Beusichem, voorzitter diaconie
 • Christine Korbeeck
 • Anneke Petersen
 • Sandra Wagter, secretaris diaconie
 • Klaas van der Weerd
 • Nelleke van der Weerd
   
Ouderling - kerkrentmeesters
 • Kees van Burk
 • Heb Huibers, voorzitter kerkrentmeesters
 • Oriana Poldervaart, penningmeester kerkrentmeesters
Predikanten
 • Detlef Bohlken
 • Mieke Bregman
 • Karin Spelt
Ouderling met bijzondere opdracht
 • Aart van Drie, pastoraal werker verbonden aan het Vrijthof.
Kerkrentmeesters - niet tot de kerkenraad behorend
 • Herold Bosman
 • Marjan Rietveld
Diakonaal rentmeester
 • Jur van den Akker

 
Jelle van Beusichem Jelle van Beusichem

lees meer »
 
Kees van Burk Kees van Burk

lees meer »
 
Aart van Drie Aart van Drie

lees meer »
 
Marja Hagenaar Marja Hagenaar

lees meer »
 
Leendert Halter Leendert Halter

lees meer »
 
Cornel Kirpestein Cornel Kirpestein

lees meer »
 
Christine Korbeeck Christine Korbeeck

 
Margriet Meun Margriet Meun

 
Anneke Petersen Anneke Petersen

 
Oriana Poldervaart Oriana Poldervaart

lees meer »
 
Bart Schadee Bart Schadee

lees meer »
 
Sandra Wagter Sandra Wagter

lees meer »
 
Wim Wassink Wim Wassink

lees meer »
 
Klaas van der Weerd Klaas van der Weerd

 
Nelleke van der Weerd Nelleke van der Weerd