21 oktober Groene Kerk - Filmmiddag

21 oktober Groene Kerk - Filmmiddag

Filmkeuze is deel 2 van Al Gore:
An Inconvenient Sequel: Truth To Power (2017)

Inloop 14:00 uur | Start film: 14:30 uur | Locatie: Drumptse Hof (de Balije 1, 4003 GA Tiel)
S.v.p. aanmelden via:

Dit is een activiteit van de werkgroep Groene Kerk

lees meer »
 
Tielse kerken willen ‘Groene kerk’ zijn

Tielse kerken willen ‘Groene kerk’ zijn


Op de zondag tussen de Dag van de duurzaamheid (10 okt,) en Wereldvoedseldag (16 okt.) hebben de Tielse kerken – Katholiek en Protestants - een gezamenlijke Oogstdienst gehouden in de St. Dominicuskerk, waarin pastor Ed v.d. Moosdijk en ds Leen de Ronde voorgingen.

Behalve dank-zegging voor het goede dat de aarde heeft voortgebracht, stond de dienst in het teken van bezinning op een duurzame levenswijze, die gericht is op ‘zijn’ in plaats van ‘hebben’, met een Joodse loofhut als symbolische uitdrukking hiervan.
Tussen 5 en 11 oktober was dit jaar het Loofhuttenfeest.
 

lees meer »
 
Film over Groene kerken Film over Groene kerken

 
Kerk en Milieu Nederland

Kerk en Milieu Nederland

Achtergrond kerk en milieu
Vanuit hun christen-zijn houden een aantal organisaties zich bezig met (kerk)grensoverschrijdende onderwerpen als klimaatverandering, zorg voor de schepping en levensstijl. De projectgroep Kerk en Milieu, van de Raad van Kerken in Nederland, bracht ze samen in het Interkerkelijk Milieu Netwerk, een platform voor ontmoeting, wederzijdse inspiratie, samenwerking en afstemming.

Klik hier om naar de landelijke website te gaan van Kerk en Milieu.

 
Interessante films Interessante films

lees meer »
 
Andere activiteiten die we al hebben gedaan... Andere activiteiten die we al hebben gedaan...
 

lees meer »