Welkom

Welkom
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Tiel.
Een open geloofsgemeente in beweging, met oog en oor voor elkaar en onze samenleving.
Deze website geeft u een indruk over de mogelijkheden die de kerk biedt, of wat onze gemeenschap voor u zou kunnen betekenen.
 
GEZOCHT SCRIBA (m/v)

GEZOCHT SCRIBA (m/v)
We zijn zeer dringend op zoek naar een scriba (m/v). Mijn leeftijd en persoonlijke omstandigheden maken dat ik per 1 januari 2022 zal stoppen als scriba van onze kerkenraad. Zonder scriba kunnen we niet als Protestantse Gemeente Tiel, dus de vacature móet worden opgevuld. Uiteraard zal ik mijn opvolg(st)er grondig inwerken en ook de eerste tijd van harte terzijde staan! Laat onze gemeente niet in de steek!
Reacties graag aan:
Watze Elgersma, tel. 06 4003 6968 en/of scriba@pgtiel.nl
 
Kerkbalans 2022

Kerkbalans 2022

Misschien wat aan de vroege kant, maar voor sommige dingen is het nooit vroeg genoeg! Zoals ieder jaar vragen wij ook nu weer aan dacht voor de Actie Kerkbalans. Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen we weer, net als 2.000 kerken in het land, mee aan Actie Kerkbalans.
Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven we van waarde voor onze leden en de samenleving.

Ook uw/jouw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Door vergrijzing haken ieder jaar 'lopers' af, daarom is iedereen welkom! Meld je aan om een stapeltje enveloppen rond te brengen: ledenadministratie@pgtiel.nl      
Laat onze kerk niet in de steek!   
Watze Elgersma (scriba)
 
Petrus adventskalender Petrus adventskalender
 
 
Coronamaatregelen m.i.v. 21 november 2021 Coronamaatregelen m.i.v. 21 november 2021
De landelijke PKN heeft deze week met een advies gereageerd op de aangescherpte coronamaatregelen. Voor onze gemeente betekent dat geen wezenlijke veranderingen in de gang van zaken tot nu toe:

- Anderhalve meter afstand aanhouden
- Een mondkapje dragen tijdens het lopen
- Beperking groepsgrootte voor kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tot vier personen
- Probeer het aantal samen te zingen liederen tijdens de kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen


In het advies is ook sprake van het werken met vaste placering en het werken met reservering. Dit is, naar het oordeel van het moderamen, nog niet nodig gelet op het gemiddeld aantal kerkgangers en de grote beschikbare ruimte.  
Aan de kosters is gevraagd extra aandacht te besteden aan de ventilatie.

O ja, dus voorlopig helaas ook nog geen koffie- en theedrinken na de dienst.

Watze Elgersma (scriba)
 
Adventsconcert "Magnificat" Tiels Madrigaal Koor zonder publiek

Adventsconcert "Magnificat" Tiels Madrigaal Koor zonder publiek

‘Magnificat’ is de titel van het concert, dat het Tiels Madrigaal Koor o.l.v. Gonny van der Maten op 12 december zou geven in de Sint Maartenskerk te Tiel. Het koor zingt wel, maar zonder publiek.
Het concert wordt coronaproof opgenomen en is daarna via een link op de website van het koor te beluisteren.
Op welke manier dat gebeurt, was bij het aanleveren van dit artikel nog niet duidelijk. Raadpleeg daarom de website www.tielsmadrigaalkoor.nl
lees meer »
 
Collecteren zonder collectezak, het kan! Collecteren zonder collectezak, het kan!

    Het College van Diakenen en onze eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig!

 
De collectedoelen komende zondag?
lees meer »
 
Vruchtbare gesprekken voor de zomer

Vruchtbare gesprekken voor de zomer
Vruchtbare gesprekken vóór de zomer – …en daarna!
Alle groepjes in het kader van Gemeenteopbouw die voor de zomervakantie gepland waren, hebben inmiddels plaatsgehad. Het waren mooie en zeer vruchtbare gesprekken. De reacties van de deelnemers waren over het geheel genomen positief en iedereen was heel blij om elkaar weer ‘live’ te kunnen ontmoeten.
lees meer »
 
Wekelijks pastoraal telefonisch spreekuuur

Wekelijks pastoraal telefonisch spreekuuur
Op dinsdagmiddag van 17.00-18.00 uur zit een van de predikanten bij de telefoon om uw vragen, opmerkingen of wensen te horen. Natuurlijk kunt u ook een ander tijdstip kiezen om ons te bereiken, maar op dat uur is dat zeker.
Elke week zetten we in de Zondagsbrief en de agenda van deze website welke predikant er die week te bereiken is.
 
Facebook en de PGT

Facebook en de PGT
Bezoek ook eens de Facebook pagina van de Protestantse Gemeente Tiel.
https://www.facebook.com/PGTiel/
 
Smartphone of tablet? Smartphone of tablet?
lees meer »