Hulp en advies Hulp en advies
Soms zou je even met iemand willen praten over wat je dwars zit. De ene keer kan het om een kleinigheid gaan, maar het kan ook een groot probleem geworden zijn. Neem contact met ons op. Dan kunnen wij proberen te helpen of de weg naar hulp te vinden. Wij zijn dagelijks te bereiken op:
  • telefoonnummer 06-81974923
  • hulpenadvies@pgtiel.nl
Dit kan gaan over zaken als schuldhulpverlening, maar ook voor contacten opdoen, bijvoorbeeld bij het inloophuis.
Maar ook voor andere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening
Wij kunnen betrokken worden bij vragen over schulden. Bij kleine financiële problemen kan soms direct een beroep op ons worden gedaan via Hulp en advies (telefoonnummer 06-81974923; hulpenadvies@pgtiel.nl). Daarnaast kunt u bij grotere financiële problemen contact opnemen met de Stichting Hulp voor elkaar (schuldhulpmaatje). Deze helpt b.v. bij het op een rij zetten van de papierwinkel of helpt met het berekenen van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Soms kunnen wij u ook zelf hulp bieden met een buddy, een maatje om u hierbij tijdelijk bij te staan. In noodgevallen kan ook hulp worden gegeven in de vorm van huisraad, waarvoor wij onze gemeenteleden benaderen.
 
Voedselbank Rivierenland Voedselbank Rivierenland
De Voedselbank Rivierenland wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens voedselpakketten uit te delen aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven.
lees meer »
 
Diaconaal platform Tiel Diaconaal platform Tiel
De diaconie maakt deel uit van het Diaconaal platform Tiel. Daarin worden gezamenlijke diaconale activiteiten besproken/ondernomen en de eigen activiteiten van de verschillende kerken met elkaar afgestemd.
Momenteel zijn de deelnemende geloofsgemeenschappen:
  • Christengemeente De Hoeksteen
  • Diaconaal overleg RK geloofsgemeenschap H. Dominicus (van de H. Suitbertusparochie)
  • Evangelische Zendingsgemeente De Ark
  • Geredja Injili Maluku (Molukse kerk Anugerah)
  • Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Tiel (Magnificatkerk)
  • Protestantse gemeente Kapel en Kerk Avezaath
  • Protestantse gemeente Tiel
lees meer »
 
WMO raad WMO raad
De WMO raad is de "adviesraad wet maatschappelijke ondersteuning".
lees meer »