Vieren Vieren
Tijdens de erediensten vieren we de gemeenschap met God en met elkaar rond woord, sacrament, muziek en stilte.
 
Orde van dienst Orde van dienst
Iedere zondag vieren wij een dienst - en ook bij feesten kennen wij regels. Lang niet altijd worden die regels ook opgeschreven - in de kerk doen wij dat wel. Zo weet iedereen waar je aan toe bent. Er worden keuzes gemaakt - wanneer we gaan staan bijvoorbeeld of welke woorden wij met elkaar  uitspreken. Liturgie is steeds in ontwikkeling en zo kent de onze heel oude wortels en nieuwe ontwikkelingen. Wij lezen in de dienst uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en zingen voornamelijk uit het Liedboek van 2013.

Met deze liturgie brengen wij bij elkaar, wat in de verschillende kerkgebouwen gebruikelijk was. Er wordt al vierende eenheid gecreëerd. Van de andere kant is er alle vrijheid, om van de regels af te wijken, wanneer dat wenselijk is. Dit geldt zeker voor bijzondere vieringen, bijvoorbeeld jeugddiensten of Taizèvieringen.

U vindt onze orde van dienst hier.
 
Kerkdiensten meekijken of meeluisteren Kerkdiensten meekijken of meeluisteren
Vanaf 1 november 2020 kunt u de kerkdienst in de St. Maartenskerk live meeluisteren én kijken via kerkdienstgemist.nl.


Ook is het (nog) mogelijk om via de kerktelefoon of op internet via kerkomroep.nl rechtstreeks naar een kerkdienst van de Protestante Gemeente Tiel luisteren als er diensten zijn in de Drumptse kerk, kerk in Wadenoijen of de Caeciliakapel.


Daarnaast is het mogelijk om op ieder gewenst tijdstip eerder opgenomen - tot beperkte tijd terug - kerkdienstuitzendingen te bekijken of te beluisteren.
lees meer »
 
Aanmelden voor een kerkdienst Aanmelden voor een kerkdienst
Voor onze kerkdiensten maken we nu gebruik van een reserveringssysteem. Nadat u zich éénmalig aangemeld hebt, worden er willekeurig maximaal 30 uitnodigingen op de donderdag vóór iedere kerkdienst verstuurd, die u binnen 24 uur kunt accepteren of weigeren. Als u zich heeft afgemeld voor een bijeenkomst wordt voor u in de plaats een ander uitgenodigd, wij vragen u dus om zo snel mogelijk de uitnodiging te accepteren of af te wijzen. Als u niet binnen de 24 uur reageert vervalt de uitnodiging en wordt er voor u in de plaatst een ander uitgenodigd.

Klik hieronder om u zich als bezoeker aan te melden voor de kerkdiensten in de Maartenskerk:


Belangrijke informatie over het aanmeld- en reserveringssysteem:
lees meer »
 
Spelregels kerkdienst

Spelregels kerkdienst
Beste gemeenteleden.
Fijn dat we u weer in de kerk kunnen ontmoeten, hetzij in een nog wat aangepaste vorm.
De Sint Maartenskerk is zo ingericht dat 1.5 meter afstand gewaarborgd is. Gezinsleden kunnen naast elkaar zitten.
Voor het bezoeken van de kerkdienst zijn een aantal afspraken van toepassing:
lees meer »