Baten en lasten 2017 Kerkrentmeesters Baten en lasten 2017 Kerkrentmeesters
Voor de goede lezer, er zit een klein verschil tussen (controle van de accountant is inmiddels afgerond).

U vindt het overzicht hier.
 
ANBI gegevens college van kerkrentmeesters ANBI gegevens college van kerkrentmeesters
Bekijk de ANBI gegevens van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Tiel.
lees meer »
 
ANBI gegevens college van diakenen ANBI gegevens college van diakenen
Bekijk de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente Tiel.
lees meer »