College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters beheert de gebouwen en de geldmiddelen van de Protestantse Gemeente. Jaarlijks publiceert het College een jaarrekening. Het College werkt nauw samen met de Taakgroepen voor Gebouwen en Geldwerving.
U kunt ons bereiken op kerkrentmeesters@pgtiel.nl.
 
Begroting 2021 Begroting 2021
Vanuit het college van Kerkrentmeesters: Begin december is de begroting 2021 in de vergadering van het College van Kerkrentmeester besproken.
Gezien de corona maatregelen heeft er daarna in december geen fysieke kerkenraadsvergadering plaatsgevonden. De begroting 2021 is via mail rondgestuurd aan de kerkenraadsleden. Hierop hebben de kerkenraadsleden hun vragen kunnen stellen en/of opmerkingen aan kunnen geven. Daarna is de begroting 2021 voorlopig vastgesteld.


Uiteraard kunt u voor vragen en/of verdere toelichting terecht bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.
Om de begroting 2021 in te zien, klik hier.

 
 
Jaarrekening kerkrentmeesters 2020 Jaarrekening kerkrentmeesters 2020
U kunt de jaarrekening over 2020 van het college van kerkrentmeesters van onze gemeente hier vinden. Deze publicatie voldoet aan de ANBI richtlijnen.

U vindt het overzicht hier.
 
Declaratieformulieren Declaratieformulieren

Declaratieformulier Preekvergoeding:
Verzoek om vergoeding voor het bedrag dat wordt uitbetaald voor incidentele preekbeurten, kunt u indienen door middel van dit declaratieformulier.

Onkosten declaratieformulier:
Als er afspraken zijn gemaakt over onkosten die vergoed worden, dan kunt u deze kosten indienen door middel van dit declaratieformulier.
 
Verkoop gebouwen Verkoop gebouwen
Januari 2016
Een uitvloeisel van het "kerkenraadsbesluit gebouwen" is de verkoop van de gebouwen.
De verkoop loopt via het KKG, het Kantoor der Kerkelijke Goederen.
lees meer »