College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters beheert de gebouwen en de geldmiddelen van de Protestantse Gemeente. Jaarlijks publiceert het College een jaarrekening. Het College werkt nauw samen met de Taakgroepen voor Gebouwen en Geldwerving.
U kunt ons bereiken op kerkrentmeesters@pgtiel.nl.
 
Begroting 2022

Begroting 2022

Vanuit het college van Kerkrentmeesters: Eind november is de begroting 2022 in de vergadering van het College van Kerkrentmeester besproken.
Begin december is de begroting 2022 besproken in de kerkenraadsvergadering en voorlopig vastgesteld.

Uiteraard kunt u voor vragen, verdere toelichting of de volledige begroting terecht bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.
Om de begroting 2022 in te zien, klik hier.
 
Jaarrekening kerkrentmeesters 2021 Jaarrekening kerkrentmeesters 2021
U kunt de jaarrekening over 2021 van het college van kerkrentmeesters van onze gemeente hier vinden. Deze publicatie voldoet aan de ANBI richtlijnen.

U vindt het overzicht hier.
 
Declaratieformulieren Declaratieformulieren

Declaratieformulier Preekvergoeding:
Verzoek om vergoeding voor het bedrag dat wordt uitbetaald voor incidentele preekbeurten, kunt u indienen door middel van dit declaratieformulier.

Declaratieformulier Organist:
Verzoek om vergoeding voor het bedrag dat wordt uitbetaald voor incidentele organistbeurten, kunt u indienen door middel van dit declaratieformulier.

Onkosten declaratieformulier:
Als er afspraken zijn gemaakt over onkosten die vergoed worden, dan kunt u deze kosten indienen door middel van dit declaratieformulier.