Dienen Dienen
Dienen betekent voor ons dat we als geloofsgemeente oog en oor hebben voor de noden en behoeften van elkaar en de samenleving. We zijn samen, voor anderen, we helpen elkaar.
Daarbij denken wij aan de gehele schepping: mensen, dieren en de aarde.
We proberen zichtbaar aanwezig te zijn in de stad en de dorpen om ons heen.
 
terug