Zingen met ProCanTi

Zingen met ProCanTi
ProCanTi is het Protestants Kerkkoor in Tiel. Ben Middeldorp heeft het koor opgericht in 1997.

ProCanTi verleent niet alleen medewerking aan kerkdiensten maar treedt ook op in zieken- en verzorgingstehuizen in de regio. Daarnaast nemen wij deel aan korenfestivals van de Koninklijke Christelijke Zangersbond en we zingen op uitnodiging in buurgemeenten.
Ons repertoire is zeer divers. Wij zingen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Latijn, Pools en Italiaans. Wij zingen koorstukken, die we zowel tijdens kerkdiensten als ook bij andere gelegenheden kunnen zingen.
Voor sommige stukken huren we landelijk bekende solisten in. Voorbeelden daarvan zijn de Passiestukken “The Crucificion” van John Stainer, en de “Olivet to Calvary” van John Henry Maunder. Maar ook de Missa Brevis en de Missa Katharina van Jacob de Haan en liederen van Huub Oosterhuis.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in de kerk aan de Schaepmanstraat. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.
Voor meer informatie zie de website: www.procanti.nl.
terug