Diaconaat Diaconaat
Voor ons is diaconaat een werkwoord, iets dat je doet. Diaconaat betekent 'liefhebben en dienen',  ieder tot z’n bedoelde recht laten komen, met als Bijbelse inspiratiebron het gebod 'Je naaste liefhebben als jezelf'. Wij geloven in 'diaconaat doen we allemaal'.
 
Stichting Present Stichting Present

Stichting Present West-Betuwe heeft in de afgelopen 5 jaar al vele groepen geholpen om present te zijn in Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Daar gaan we graag mee door, zodat mensen die zelf over weinig sociaal netwerk/gezondheid/financiën beschikken, geholpen worden.

Binnen de kerkelijke gemeente is het vanzelfsprekend dat je zorg draagt voor elkaar. Maar daar buiten is dit vanzelfsprekende steeds meer weggevallen. Vaak weet je ook niet hoe en waar hulp nodig is.
Voor meer informatie: www.presentwestbetuwe.nl 
lees meer »
 
Onze visie op diaconaat Onze visie op diaconaat
De hele wereld diaconaal “onder handen nemen” zou wenselijk zijn, maar met de beschikbare menskracht en tijd lukt dat niet. Dus moeten we keuzes maken. Als we keuzes moeten maken, dan geven we de hoogste prioriteit aan “diaconaat dichtbij” en als tweede “diaconaat verder weg”. Dat betekent dus niet de één wel en de ander niet.

 
lees meer »
 
Missie van ons diaconaat Missie van ons diaconaat
Aan onze MISSIE geven we via twee wegen praktisch inhoud
  • Barmhartigheid (goed doen, helpen, meeleven, aandacht geven, etc.)
  • Gerechtigheid (diepere oorzaken onderkennen en aanpakken, foute structuren ten goede (helpen) keren)
Diaconaat richt zich hierbij op 'de hele schepping' (mens, dier en aarde), ongeacht geloof, ras en afkomst. We brengen het in de praktijk op basis van gelijkwaardigheid en respect tot de ander.
lees meer »