Beleidsplan 2024 - 2028

Beleidsplan 2024 - 2028
Samen geloven midden in de wereld
Hier vindt u de link naar het nieuwe beleidsplan van onze Protestantse Gemeente Tiel. De werkgroep Gemeenteopbouw heeft dit op verzoek van de kerkenraad opgesteld aan de hand van het vorige beleidsplan en de uitkomsten van het gemeenteopbouw-proces. Het plan is in de kerkenraadsvergadering van 30 oktober nagenoeg ongewijzigd vastgesteld.

Wat u hier nog niet vindt is de concrete invulling naar aanleiding van het plan oftewel de beleidsvoornemens. Aan het eind van ieder hoofdstuk vindt u wel voorbeelden, maar alles wat onder 'beleidsvoornemens' staat, moet nog nader worden uitgewerkt. Dat zal in de komende maanden gedaan worden door de diverse groepen in onze gemeente, bijvoorbeeld de taakgroep Eredienst, de Diaconie, jeugd & jongeren, etc. De handreiking ‘Van beleidsplan naar werkplan’ kan hierbij behulpzaam zijn en vindt u via deze link.
Voor nu wensen wij u veel plezier met dit gedeelte van het lezen van het nieuwe beleidsplan.
De kerkenraad
 
terug