Kerkenraad Kerkenraad
Voorzitter: Wim Wassink  06-53457004

Scriba: mw. Cornel Kirpestein
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Heb Huibers 06-21927238
Secretaris: Marjan Rietveld 0344-620987
Penningmeester:  Oriana Poldervaart 0344-630039


Vrijwillige bijdragen en actie Kerkbalans:  IBAN: NL 39 RABO 0373 73 00 71
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel

Algemeen: IBAN: NL 61 RABO 0373 73 00 63
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel
 
College van Diakenen College van Diakenen
Voorzitter: Jelle van Beusichem 0344-643886
Secretaris: Sandra Wagter 0344-617178,
Penningmeester: Jur van den Akker 06-31301064, penningmeester-

IBAN: NL92RABO0362910804 BIC:RABONL2U
t.n.v. CvD Protestantse Gemeente Tiel
 
Pastorale sectie indeling Pastorale sectie indeling
Als u wilt weten hoe de pastorale indeling per 20 maart 2019 is, klik dan hier voor een overzicht met Coördinatoren en Predikanten per wijk of stadsdeel.
 
Jeugdwerk Jeugdwerk
taakgroep Jeugd en Gezin
Te bereiken via

contactpersoon kindernevendienst
Astrid Visser, , 0344-664856

contactpersoon oppasdienst
Danielle Potkamp, , 0344-626355
 
Leden administratie Leden administratie
Jaco en Femke Nijhoff -
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Drumptse Hof, de Balije 1 in Tiel
postbus 299, 4000 AG Tiel
Openingstijden: zie zondagsbrief.
 
Contactpersonen van de kerken Contactpersonen van de kerken
Kijk hiervoor op de pagina "Over ons" - "Kerkgebouwen". Bij "Zaalhuur" staan de contactgegevens voor alle gebouwen.