Kerkenraad Kerkenraad
Voorzitter (tijdelijk): Frank de Haan (zie kerkrentmeesters)

Scriba: Watze Elgersma scriba@pgtiel.nl tel. 06 40036968
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Frank de Haan
Secretaris: Marjan Rietveld 0344-620987
Penningmeester:  Oriana Poldervaart 0344-630039
kerkrentmeesters@pgtiel.nl

Vrijwillige bijdragen en actie Kerkbalans:  IBAN: NL 39 RABO 0373 73 00 71
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel

Algemeen: IBAN: NL 61 RABO 0373 73 00 63
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel
 
College van Diakenen College van Diakenen
Voorzitter: Klaas en Nelleke van der Weerd (duo-functie) 0344-662770
Secretaris: Anneke Petersen diaconie@pgtiel.nl
Penningmeester: Jur van den Akker, 06-31301064, penningmeester-diaconie@pgtiel.nl

IBAN: NL92RABO0362910804 BIC:RABONL2U
t.n.v. CvD Protestantse Gemeente Tiel
 
Pastorale sectie indeling Pastorale sectie indeling
Als u wilt weten hoe de pastorale indeling is, klik dan hier voor een overzicht met Coördinatoren en Predikanten per wijk of stadsdeel.
 
Jeugdwerk Jeugdwerk
taakgroep Jeugd en Gezin
Te bereiken via jeugdwerk@pgtiel.nl

contactpersoon kindernevendienst
Astrid Visser, kindernevendienst@pgtiel.nl, 0344-664856

contactpersoon oppasdienst
Danielle Potkamp, oppasdienst@pgtiel.nl

tienerdienst
Antonie Rozema, tienerdienst@pgtiel.nl
 
Leden administratie Leden administratie
Jaco en Femke Nijhoff - ledenadministratie@pgtiel.nl
 
Website beheer Website beheer
Het team van de webredactie bestaat uit:
Marco Tom, Jaap Baas, Alexander Potkamp en Jaco Nijhoff 
info@pgtiel.nl.
 
Online kerkdiensten St. Maartenskerk Online kerkdiensten St. Maartenskerk
De kerkdiensten in de St. Maartenskerk worden op film opgenomen en (live) uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
Voor meer informatie: filmteam@pgtiel.nl
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Drumptse Hof, de Balije 1 in Tiel
postbus 299, 4000 AG Tiel
Openingstijden: zie zondagsbrief.
 
Contactpersonen van de kerken Contactpersonen van de kerken
Kijk hiervoor op de pagina "Over ons" - "Kerkgebouwen". Bij "Zaalhuur" staan de contactgegevens voor alle gebouwen.
 
Inschrijven/uitschrijven? Inschrijven/uitschrijven?
Wilt u lid worden van de Protestantse Gemeente Tiel?
Of bent u lid en wilt u zich uitschrijven?
 
lees meer »