Kerkenraad Kerkenraad

Voorzitter: Wim Wassink  06-53457004

Assessor: ds. Leen de Ronde 0344-634090 of 06-28302624

 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Marjan Rietveld 0344-620987
Penningmeester:  Oriana Poldervaart 0344-630039


Vrijwillige bijdragen:  IBAN: NL06FVLB0699879450 BIC: FVLBNL22
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel

Algemeen: IBAN: NL50FVLB0699643821 BIC: FVLBNL22
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel

 
College van Diakenen College van Diakenen

Voorzitter: Jelle van Beusichem 0344-643886
Secretaris: Sandra Wagter 0344-617178,
Penningmeester: Jur van den Akker 06-31301064, penningmeester-

IBAN: NL92RABO0362910804 BIC:RABONL2U
t.n.v. CvD Protestantse Gemeente Tiel

 
Jeugdwerk Jeugdwerk

taakgroep Jeugd en Gezin
Te bereiken via

contactpersoon kindernevendienst
Astrid Visser, , 0344-664856

contactpersoon oppasdienst
Danielle Potkamp, , 0344-626355

 
Leden administratie Leden administratie

Jaco en Femke Nijhoff -

 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau

Drumptse Hof, de Balije 1 in Tiel
postbus 299, 4000 AG Tiel

De openingstijden zijn (meestal) op dinsdagochtend van 9.00 - 11.00 uur. Belt u even voor de zekerheid als u langs wilt komen.

 
Contactpersonen van de kerken Contactpersonen van de kerken

Kijk hiervoor op de pagina "Over ons" - "Kerkgebouwen". Bij "Zaalhuur" staan de contactgegevens voor alle gebouwen.