Collecteren zonder collectezak, het kan! Collecteren zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en onze eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig. Daarom de volgende mogelijkheden:

Collectedoelen
 • U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:
  NL92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. CvD Protestantse Gemeente Tiel
  U zet het collectedoel erbij,
  01-08-2021, Present West Betuwe.
  Present West Betuwe wil graag een brug slaan tussen mensen die tijd willen geven en kwetsbare mensen die daarmee geholpen kunnen worden. In 2013 is Present vanuit de kerken gestart in de West Betuwe om inwoners te verbinden met eenzame en geïsoleerde medemensen. Een regionaal collectedoel dat uw bijdrage goed kan gebruiken.
 • U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening:
  NL61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel
  U zet het collectedoel erbij, 01-08-2021, Jeugdwerk
U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding collectes komende tijd.
Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.

Hartelijke groet aan u allen,
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen

 
terug