Collecteren met of zonder collectezak, het kan! Collecteren met of zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en ons eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig.

Hieronder staan de collectedoelen van deze week.
 
Diaconale collecte Ontmoetingskerk
Bankrekening: NL 92 RABO 0362 9108 04
t.n.v. college van Diakenen, Protestantse Gemeente Tiel
U zet het collectedoel erbij:
21-04-2024, Stichting Betuwe wereldwijd.
Stichting Betuwe Wereldwijd streeft ernaar dat iedereen een kans krijgt, zowel mensen hier in Nederland als mensen in ontwikkelingslanden. In hun werkplaats in Culemborg knapt Betuwe Wereldwijd gebruikt gereedschap, naaimachines, breimachines, fietsen en computers op. Deze worden verzonden naar ontwikkelingslanden. Uw bijdrage maakt dit mooie werk mogelijk.
 
Collecte Kerkrentmeesters Ontmoetingskerk
Bankrekening NL61 RABO 0373 7300 63
t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente Tiel.
U zet het collectedoel erbij:
21-04-2024, Gebouwen
 

U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.

Om een bedrag over te maken voor de collecte van de Kerkrentmeesters, kunt u ook gebruik maken van deze QR-code:Hartelijke groet aan u allen,
College van Diakenen

College van Kerkrentmeesters
terug