Collecteren zonder collectezak, het kan! Collecteren zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en onze eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig. Daarom de volgende mogelijkheden:

Collectedoelen
 • U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:
  NL92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. CvD Protestantse Gemeente Tiel.
  U zet het collectedoel erbij,
  5-12-2021, Fonds Nieuw Vrijthof.
  Elk jaar worden er door o.a. leden van de PGT  kerstattenties rondgebracht voor de bewoners van Vrijthof. Met uw bijdrage maakt u dit ook dit jaar weer mogelijk.
 • U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening:
  NL61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel.
  U zet het collectedoel erbij, 5-12-2021, Quotum algemeen kerkelijke arbeid.
U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding collectes komende tijd.
Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.

Hartelijke groet aan u allen,
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen
 
terug