Collecteren zonder collectezak, het kan! Collecteren zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en onze eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig.

U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:
 • NL92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Protestantse Gemeente Tiel.
  U zet het collectedoel erbij: 04-12-2022, Fonds Nieuw Vrijthof.
  Elk jaar worden er door o.a. leden van de PGT kerstattenties rondgebracht voor de bewoners van Vrijthof. Met uw bijdrage maakt u dit ook dit jaar weer mogelijk.
 • U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening:
  NL 61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeester, Prot. Gemeente Tiel.
  U zet het collectedoel erbij: 04-12-2022, Quotum algemeen kerkelijke arbeid.
   
 • U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding collectes komende tijd. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.
Hartelijke groet aan u allen,
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen
 
terug