Collecteren met of zonder collectezak, het kan! Collecteren met of zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en ons eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig.

Hieronder staan de collectedoelen van deze week.
 
Diaconale collecte Ontmoetingskerk
Bankrekening: NL 92 RABO 0362 9108 04
t.n.v. college van Diakenen, Protestantse Gemeente Tiel
U zet het collectedoel erbij:
14-7-2024, Kerk in Actie: Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid.
Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
 
Collecte Kerkrentmeesters Ontmoetingskerk
Bankrekening NL61 RABO 0373 7300 63
t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente Tiel.
U zet het collectedoel erbij:
14-7-2024, Pastoraat
 

U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.

Om een bedrag over te maken voor de collecte van de Kerkrentmeesters, kunt u ook gebruik maken van deze QR-code:Hartelijke groet aan u allen,
College van Diakenen

College van Kerkrentmeesters
terug