Collecteren zonder collectezak, het kan!

Collecteren zonder collectezak, het kan!
Collecteren zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en onze eigen CvK hebben uw steun nog steeds hard nodig.
Daarom de volgende mogelijkheid:

•    U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:
NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Prot Gemeente Tiel
U zet het collectedoel erbij, 05-07-2020, ‘Eigen diaconaal werk’
Omzien naar elkaar, ook binnen je eigen kerkelijke gemeente. Er worden diverse activiteiten gehouden voor jong en oud. Uw bijdrage om dit werk mogelijk te maken is zeer welkom

•    U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening:
NL 61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeester, Prot Gemeente Tiel
U zet het collectedoel erbij, 05-07-2020, Quotum algemeen kerkelijke arbeid

U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’.
Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.

Hartelijke groet aan u allen,
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen

 
terug