Collecteren zonder collectezak, het kan! Collecteren zonder collectezak, het kan!
Collecteren zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en onze eigen CvK hebben uw steun nog steeds hard nodig. Daarom de volgende mogelijkheden:
 
 • U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:
  NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen,
  Protestantse Gemeente Tiel

  U zet het collectedoel erbij,
  • 28-02-2021, 40 dagenproject Kerk in Actie; Ik ben er voor jou.
   Jezus leert ons barmhartig te zijn: ‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’.
   Vandaag collecteren we voor de kerk voor iedereen.
   In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.
 
 • U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening:
  NL 61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Tiel
  U zet het collectedoel erbij,
  • 28-02-2021, Eredienst.
 • U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermeldingcollectes komende tijd’. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.
Hartelijke groet aan u allen,
College van Kerkrentmeesters | College van Diakenen
 
terug