Collecteren zonder collectezak, het kan!

Collecteren zonder collectezak, het kan!
Collecteren zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en onze eigen CvK hebben uw steun nog steeds hard nodig. Daarom de volgende mogelijkheden:
 
 • U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:
  NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen,
  Protestantse Gemeente Tiel

  U zet het collectedoel erbij, 27-09-2020: Vredeswerk.
  We collecteren vandaag voor vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX (voorheen IKV Pax Christi). Projecten die bijdragen aan meer vrede en gerechtigheid. Vrede en gerechtigheid dichtbij en ver weg, daar zet de Protestantse Kerk zich voor in. Van harte aanbevolen!
   
 • U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening:
  NL 61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Tiel
  U zet het collectedoel erbij, 27-09-2020: Jeugdwerk.
   
 • U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.


Hartelijke groet aan u allen,
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen
 
terug