Collecteren zonder collectezak, het kan! Collecteren zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en onze eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig.
 
 • U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:
  NL92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Protestantse Gemeente Tiel.
  U zet het collectedoel erbij, 15-05-2022 De Stichting Betuwse Jeugdkampen.
  De Stichting Betuwse Jeugdkampen organiseert kampeervakanties voor kinderen. Er blijken steeds meer kinderen te zijn, waarvan de ouders de kosten voor een kampeerweek of een dagje vakantiepret niet kunnen opbrengen. Helpt u mee?

 • U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening:
  NL61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Tiel.
  U zet het collectedoel erbij: 08-05-2022, Zondagsbrief.

 • U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding collectes komende tijd. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.

Hartelijke groet aan u allen,
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen
 
terug