Presentatie Taakgroep V&T Presentatie Taakgroep V&T
Vanuit de Taakgroep Vorming en Toerusting  

De taakgroep Vorming en Toerusting bestaat uit: Marije Soethout, Joke Coerver, Janette Leenhouts, Sjaan van der Werk en namens de Suitbertusparochie Ed van de Moosdijk.
Er wordt een veelheid aan activiteiten georganiseerd.
Alle activiteiten zijn te vinden in op de website in de agenda.
U kunt de taakgroep bereiken via VenT@pgtiel.nl.
 
Programma Vorming en Toerusting najaar 2022 Programma Vorming en Toerusting najaar 2022
Voor het najaar van 2022 is er weer een gevarieerde activiteitenlijst; Ook staan de activiteiten vermeld op de website agenda. Klik op onderstaand plaatje voor een vergroting.

 
Taakgroep V&T 'Met beelden op verhaal komen' Taakgroep V&T 'Met beelden op verhaal komen'

(vlnr) Jaap Baas, Petra van t’ Wout, Ans Baart en Gerard Swart

Veel mensen kijken graag naar een mooie speelfilm. Een goede film raakt ons. We kunnen ons identificeren met de personen. Beelden blijven ons bij. We worden aan het denken gezet over het leven. Een film brengt dingen die in ons dagelijks leven en in de samenleving spelen dichtbij.  Relaties tussen mensen, actuele thema’s.
Soms heb je de behoefte na een film niet direct weer naar je gewone leven te gaan, maar nog wat langer in de film te blijven. De beelden van een film kun je gebruiken in een moment van stilte, gebed, bezinning en gesprek.


Contact en aanmelden bij Gerard Swart:            
e-mail: g.swart2@upcmail.nl
Telefoonnummer: 0344-620024

Klik lees meer >>  om - vanaf 2017 - al onze filmactiviteiten te bekijken:
 
lees meer »
 
Preekvoorbereiding Preekvoorbereiding
Op een aantal dinsdagavonden buigen wij ons over de teksten van de zondag. We lezen de teksten gezamenlijk en wisselen uit wat ons opvalt, wat ons stoort, wat ons inspireert. Soms wijden wij wat meer uit, soms blijven wij heel dicht bij de tekst zelf. Maar wij kijken altijd wat het voor ons betekent. En ook wat de samenhang tussen de teksten is. De plaats van deze bijeenkomst wordt in gezamenlijk overleg bepaald. Opgave bij ds. Detlef Bohlken.
Data: 27 september; 11 oktober; 15 november; 13 december.
 
Dali’s beelden bij de Bijbel Dali’s beelden bij de Bijbel
Op aandringen van vrienden maakte Salvador Dali in de periode van 1963 tot 1965 105 litho’s bij de Bijbel. We bekijken een aantal van deze indrukwekkende beelden, laten ze op ons inwerken en gaan dieper in op de verhalen en teksten die eraan ten grondslag liggen.
Data: woensdag 30 november, 1 februari en 22 februari van 19.45 uur tot 21.45 uur in de Drumptse Hof.
Opgave bij Peter Minnema.
 
Open Deur-kring

Open Deur-kring
Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven. Voorheen is er een kring geweest van abonnees die maandelijks bij elkaar kwamen om met elkaar te delen wat het blad bij hen opriep. Met nieuwe aanwas voor deze kring kunnen we de maandelijkse bijeenkomsten misschien weer nieuw leven inblazen.
Zowel oude bekenden als nieuwe geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich te melden bij ds. Marije Soethout.
In onderling overleg kunnen we dan de data en locatie van de bijeenkomsten afspreken.
 
Oecumenische Bijbel- / Geloven Nu -groep Oecumenische Bijbel- / Geloven Nu -groep
Heb je altijd al ietsjes dieper in een evangelietekst willen duiken? In gesprek willen gaan over ervaringen die dat bij je oproept? Dan ben je van harte welkom bij de oecumenische Bijbelgroep in Tiel. We praten over het evangelie van de komende zondag. Eerst gaat het over de tekst zelf, na de koffie over de ervaringen die dat bij ons oproept.
Plaats, datum en tijd: pastorie Dominicus, Sint Walburgkerkpad 3, derde maandag van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Teksten:
  • 19 september: Lucas 16,19-31
  • 17 oktober: Lucas 18,9-14
  • 21 november: Matteüs 24,37-44
  • 19 december: tekst in overleg.
Contact: Ed van de Moosdijk (06-12 89 68 84).