zo 16 aug 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Mieke Bregman
Kerkdienst Sint Maartenskerk

De Sint Maartenskerk is zo ingericht dat 1.5 meter afstand gewaarborgd is. Gezinsleden kunnen naast elkaar zitten.
Voor het bezoeken van de kerkdienst zijn een aantal afspraken van toepassing:

 • Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft zoals hoesten, niezen, verhoging of koorts. Ook als één van uw huisgenoten één van deze gezondheidsklachten heeft blijf dan thuis. Komt u toch dan kunnen we u niet toelaten in de kerk. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.
 • Geef elkaar de ruimte bij het plaatsen/parkeren van de fietsen en houd afstand bij het naar binnen gaan van de kerk.
 • De gastvrouw/heer heet u welkom en vraagt naar uw gezondheid. (zie boven)
 • Uw naam en telefoonnummer wordt bij binnenkomst genoteerd i.v.m. contact onderzoek bij een mogelijke uitbraak. U kunt ook uw naam en telefoonnummer thuis op een briefje schrijven en in de daarvoor bestemde doos doen. (Zie NB)
 • Bij de ingang wordt u gevraagd uw handen te desinfecteren.
 • De gastvrouw/heer begeleidt u naar een plaats in de kerk. U krijgt een plaats toegewezen. Er zijn geen vaste plaatsen. Na de dienst kunt u op aanwijzing van de gastvrouw/heer de kerk rij voor rij verlaten.
 • Na afloop van de dienst is er geen ontmoeting of koffie drinken.
 • Het toiletbezoek in de kerk is alleen voor noodgevallen.
 • Tot nader order wordt er door een zanggroep gezongen. En niet door de gemeente.
 • Neem uw eigen liedboek mee, u kunt dan in ieder geval meelezen met de liederen die tijdens de dienst gespeeld worden of hardop worden voorgelezen.
 • Collecte: Bij de uitgang staan schalen voor uw bijdrage.

NB  Uw persoonlijke gegevens worden genoteerd vanuit het gerechtvaardigde belang van "zorgplicht van de kerkenraad voor haar gemeente leden".
De lijst met contactgegevens is voor 'binnenkerkelijk' gebruik. Als in de gemeente iemand besmet is geraakt die bij een dienst aanwezig was, is het aan de kerkenraad om de aanwezigen te informeren. Het is niet toegestaan de lijst door te sturen aan een GGD of andere instanties buiten de kerk.
De contactgegevens worden vier weken (na de kerkdienst) vernietigd.

 

terug