zo 24 sep 2017  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. K. Spelt
Vluchtelingendienst Sint MaartenskerkWat
: interreligieuze gebedsdienst met veel ruimte voor ontmoeting.

Tijd: 10:00 uur inloop;
10:30 uur gebedsviering;
11:45 uur ontmoeting met dialoogtafels en hapjes.

Voor de tweede keer organiseert een brede groep uit de Tielse samenleving een interreligieuze gebedsdienst. Centraal staat het onderlinge gesprek.
Vandaar het thema: Met een open hart …  

Echte ontmoeting vraagt een open hart. Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten en in beweging te komen. We nodigen iedereen van harte uit aan deze ontmoeting tussen de verschillende geloven en culturen deel te nemen. Uit onze voorbereiding leren we dat deze gesprekken zinvol, verhelderend en samenbindend zijn.
Deze interreligieuze gebedsdienst wordt georganiseerd door de Turkse en Marokkaanse Moskee, de Protestantse gemeente Tiel, de RK geloofsgemeenschap H. Dominicus, de Evangelisch Molukse kerk en GKMS Anugerah in Tiel, Stichting Evim, Stichting het Afrikaans Huis en Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.
In de dienst wisselen zang, muziek en ervaringen van mensen met een verschillende religieuze achtergrond elkaar af. We lezen teksten uit de Bijbel en de Koran. Een muzikale bijdrage is er van het Molukse koor Anugerah, het RK Walburg koor, het jeugdorkest van de Protestantse gemeente, het kinderkoor van de Turkse moskee. Ook hopen we op een bijdrage van enkele mensen uit Guinee-Bissau, Birma, Ghana en Afghanistan.

Interreligieuze gebedsdiensten zijn bedoeld om elkaars verhaal te horen. Ben jij met een open hart ontvangen in Nederland? En hoe open kun jezelf zijn naar anderen?  Wat zijn je ervaringen? Hoe kom je als mensen met verschillende achtergronden tot echte ontmoeting? We vinden het ook belangrijk om samen te bidden. Ieder vanuit de eigen religieuze traditie. Bidden om vrede, om respect, om een open hart, om een samenleving waar mensen echt samen leven en elkaar ontmoeten. Als kerken voelen wij het als een  taak mensen met elkaar te verbinden in de Tielse samenleving. We hopen dat deze dienst daar een bijdrage aan geeft.

Na afloop van de dienst is er een gezamenlijke maaltijd. Ieder wordt uitgenodigd iets te eten mee te nemen uit eigen cultuur en keuken.

Namens de voorbereidingsgroep, Ds. Karin Spelt, Pastor Ed van de Moosdijk

terug