Website archief

Website archief
Hier staan artikelen die in het kerkelijk jaar 2022 op de homepage hebben gestaan. Om onze website aktueel te houden verplaatsen we de meeste artikelen na 4 weken naar het archief. Het archief is per kerkelijk jaar, dit begint in de adventstijd.
 
Nieuwe geluidsinstallatie in de St. Maartenskerk Nieuwe geluidsinstallatie in de St. Maartenskerk
Afgelopen week is er veel werk verzet om de verstaanbaarheid van het geluid in de Maartenskerk te verbeteren;
er is een compleet nieuwe geluidsinstallatie aangebracht.
Zondag 6 maart zal de eerste dienst zijn met de nieuwe geluidsinstallatie.

Aanleiding en uitvoering:
De technische staat van de oude geluidsinstallatie was niet meer geschikt voor het doel waarvoor hij gebruikt werd, er kwamen veel klachten over de verstaanbaarheid in de kerk zelf. Dit kon niet meer verbeterd worden door aanpassingen te doen in de oude installatie die uit de jaren eind 1960 begin 1970 afkomstig was. Besloten werd hier iets aan te doen door een nieuwe installatie aan te schaffen die ook multifunctioneel kan worden ingezet.
 
lees meer »
 
40 dagentijd kalender 2022 40 dagentijd kalender 2022
 
 
In memoriam - Jenny van der Veen

In memoriam - Jenny van der Veen
Jenny’s 1e periode in Wadenoijen (1983-1989)
Zij is op 34-jarige leeftijd als eerste vrouwelijke predikant in Wadenoijen op 11 december 1983 bevestigd. Jenny was toen net afgestudeerd als predikant en voor het eerst beroepen.
Voor beide partijen een grote uitdaging en zeker in de Betuwe. In die tijd werd het beroep dominee veelal door mannen bekleed.
lees meer »
 
Verbonden met elkaar?

Verbonden met elkaar?
Op zondag 27 maart zal de kerkdienst er iets anders uitzien dan gebruikelijk. De deelnemers van de Dagen van toekomst dromen hebben op creatieve manier hun dromen voor de PGTiel vormgegeven. Er zijn levende schilderijen, collages, profielschetsen, kranteninterviews en ook een lied, die de gedroomde toekomst van de PGTiel weergeven. Deze uitingen zullen tentoongesteld worden in de kerk.
 
lees meer »
 
Dagen van toekomst dromen

Dagen van toekomst dromen
Wanneer? Op zaterdag 5 en 19 februari en 5 maart
Hoe laat?
Inloop vanaf 9.30 uur, start 10.00 uur, afsluiting ongeveer 13.30 uur
 
Waar? In de Drumptse Hof
Wat?
Een creatieve bijeenkomst over de toekomst van de Protestantse Gemeente Tiel, inclusief lunch
Thema’s
5 februari:
een warme geloofsgemeenschap, die omziet naar elkaar
19 februari:
een open geloofsgemeenschap in de samenleving
5 maart:
een vierende geloofsgemeenschap
lees meer »
 
Afscheid van ds. Mieke Bregman Afscheid van ds. Mieke Bregman
Zoals inmiddels bekend is gaat ds. Mieke Bregman op 1 maart 2022 met vervroegd emeritaat. Op haar verzoek nemen we tijdens de kerkdienst van 27 februari afscheid van haar. Hoe of wat is nog niet bekend en mede afhankelijk van de ontwikkelingen, waar we ons dan aan moeten houden.
Zeker is dat we haar dan een afscheidscadeau namens onze gemeente willen aanbieden. Als u hieraan wilt meedoen kunt u een bijdrage overmaken:
Daarnaast heeft Seija van den Berg een mooi initiatief genomen, zie de tekst hieronder!
Frank de Haan, waarnemend voorzitter Kerkenraad
 
lees meer »
 
Goed nieuws! Goed nieuws!
januari 2022
Naar aanleiding van het gesprek van het moderamen van de PKN met het CIO heeft ons moderamen besloten dat er vanaf zondag 23 januari weer 50 mensen welkom zijn bij de diensten, naast degenen die een taak hebben.
We kiezen ervoor niet met een reserveringssysteem te werken, omdat er in de praktijk, in het begin, niet meer dan 50 mensen komen.

Graag maken we op zondag 23 januari en zondag 30 januari nog gebruik van de dienst van de zanggroep, hoewel we ook als gemeente, ingetogen, mogen zingen.

Na de persconferentie van 25 januari komen er waarschijnlijk nadere aanpassingen.

Houd u daarom de website en de ZB in de gaten.

Een fijne dienst zondag.
Namens het moderamen
Frank de Haan/Mieke Bregman
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 is van start!
Op 15 januari zijn we gestart met de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als gemeente nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. T/m 29 januari kunt u het formulier inleveren. Hoe, staat duidelijk aangegeven op de envelop, die u ontvangen heeft. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL39RABO 0373 73 00 71 t.n.v. PG Tiel, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.
 
 
Actie Kerkbalans als abonnement?! Actie Kerkbalans als abonnement?!
Binnenkort start weer de Actie Kerkbalans, een actie die aan gemeenteleden vraagt om een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de kerk. Want het kost (veel) geld om de kerk in stand te houden. Misschien kunnen we dat nog beter duidelijk maken als je dat omrekent in een maandbedrag, bijvoorbeeld zoals bij een abonnement. Want we hebben allemaal wel ergens een abonnement op en meestal betaal je dat per maand.
lees meer »
 
Kerkdiensten alleen online!

Kerkdiensten alleen online!
December 2021
Voor alle duidelijkheid: Zolang de harde lockdown voortduurt zijn onze kerkdiensten alleen online via kerkdienstgemist.nl te volgen.
Dat betekent helaas ook geen vieringen met kerkgangers.
Dit zal in ieder geval tot medio januari 2022 het geval zijn.
Namens de kerkenraad, Watze Elgersma (scriba)
 
 
Terugkijken Advents concert "Magnificat" Tiels Madrigaal Koor Terugkijken Advents concert "Magnificat" Tiels Madrigaal Koor
Het concert van 12 december is nog voor een bepaalde tijd terug te kijken / luisteren via kerkdienstgemist.nl

Een deurcollecte was niet mogelijk.
Toch kunt u een bijdrage leveren ter bestrijding van de kosten van deze uitvoering. Dat kan door uw gift over te maken naar het onderstaande rekeningnummer van het Tiels Madrigaal koor. Alvast onze hartelijk dank!  
NL81 RABO 0158 3681 69
t.n.v. Het Tiels Madrigaal Koor
 
Kerkbalans 2022

Kerkbalans 2022
December 2021
Misschien wat aan de vroege kant, maar voor sommige dingen is het nooit vroeg genoeg! Zoals ieder jaar vragen wij ook nu weer aan dacht voor de Actie Kerkbalans. Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen we weer, net als 2.000 kerken in het land, mee aan Actie Kerkbalans.
Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven we van waarde voor onze leden en de samenleving.

Ook uw/jouw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Door vergrijzing haken ieder jaar 'lopers' af, daarom is iedereen welkom! Meld je aan om een stapeltje enveloppen rond te brengen: ledenadministratie@pgtiel.nl      
Laat onze kerk niet in de steek!   
Watze Elgersma (scriba)