Website archief Website archief
Hier staan artikelen die in het kerkelijk jaar 2021 op de homepage hebben gestaan. Om onze website aktueel te houden verplaatsen we de meeste artikelen na 4 weken naar het archief. Het archief is per kerkelijk jaar, dit begint bij de adventstijd en loopt t/m de gedachteniszondag in november.
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Paaswandeling

Paaswandeling
lees meer »
 
Paaswandeling terugkijken?

Paaswandeling terugkijken?
Als u de filmpjes van de paaswandeling terug wil kijken of als u niet mee kon doen, maar wel benieuwd ben naar de filmpjes, klik dan hier
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden.
Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week. Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken.
Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Luistertroost

Luistertroost
Op Paasmorgen is er voor de laatste x een uitzending van Luistertroost.
Vorig jaar was er vanaf 13 maart tot 1 juni dagelijks een kort meditatief moment rond een lied uit het liedboek .
Vanaf juni was het er elke woensdagavond.
En nu hebben ze besloten te stoppen, met Pasen. 'Ze' zijn de mensen achter kerkliedwiki, een website voor kerkmuziek.
 
lees meer »
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Jaarverslag diaconie 2019

Jaarverslag diaconie 2019
De diaconie heeft een veelheid aan activiteiten die u kunt vinden op deze website.
Een verslag van alle activiteiten kunt u vinden in het jaarverslag.
Het goedgekeurde jaarverslag over het kalenderjaar 2019 kunt u hier bekijken.

Voor vragen, opmerkingen en/of complimenten kunt u ons een mail sturen.
 
Hervatting Kerkdienst met bezoekers Hervatting Kerkdienst met bezoekers
Beste gemeenteleden,

Onze landelijke PKN heeft afgelopen week laten weten dat het weer mogelijk is om kerkdiensten te houden met dertig kerkgangers (exclusief medewerkers). Dit alles met inachtneming van alle basisregels én met toepassing van een reserveringssysteem. Ons Moderamen heeft dit deze week uitvoerig besproken en besloten om positief mee te gaan in dit besluit. Hierbij moesten we wel rekening houden met de organisatorische kant van het hervatten van kerkdiensten. Het eerder gebruikte reserveringssysteem moet weer opgestart worden en de verschillende ‘ontvangers’ en ‘plaatswijzers’ zouden weer in actie moeten komen. Ook het filmteam moet de nodige aanpassingen verrichten.

 
lees meer »
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden.
Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week. Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken.
Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden.
Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week. Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken.
Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Klimaatalarm op 14 maart 2021

Klimaatalarm op 14 maart 2021
Op 14 maart om 15:00 uur hebben de klokken van de Dominicus en de Maartenskerk geluid, evenals heel veel andere kerkklokken overal in het land. Het Klimaatalarm is gehouden om aandacht te vestigen op de noodzaak om NU andere politieke keuzes te maken: de klimaatcrisis kent geen grenzen.  De keuzes die wij hier maken hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste invloed op klimaatontwrichting worden het hardst getroffen.

Het Klimaatalarm, als landelijke actie van de Raad van Kerken en veel milieu-organisaties, vraagt van de overheid een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid voor iedereen. Iedereen verdient een gelijke kans op gezond eten, duurzaam reizen, groene banen en een goede woning. In Nederland en daarbuiten. Alleen zo houden we onze aarde leefbaar.
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"
De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Het kan nog tot en met woensdag!

Het kan nog tot en met woensdag!
De werkgroep gemeenteopbouw is heel blij met alle reacties die tot nu toe zijn binnengekomen. Hartelijk dank daarvoor. Maar er kan nog meer bij! Tot en met woensdag 31 maart kunt u nog uw reactie insturen, uw verhaal delen. U hebt toch wel een mooie herinnering aan een kerkelijke activiteit? Waarom is dat voor u zo’n mooie herinnering? Wat maakte die gebeurtenis zo speciaal? Wij hopen dat u dit met ons wilt delen, zodat wij er met elkaar van kunnen leren voor de nabije toekomst van onze kerkelijke gemeente. Hierbij vindt u nog eens de linkjes naar de formulieren: formulier voor volwassenen en formulier voor kinderen. Maar u kunt ook een mail sturen naar gemeenteopbouw@pgtiel.nl. De vragen zijn: Wat hebt u meegemaakt in kerkelijk verband, waarvan u zegt: ‘Yes!!! dit is voor mij kerk!’? en: Wat verlangt u voor onze kerkelijke gemeente? Welke aspecten van het gemeente-zijn koestert u?
Namens de werkgroep Gemeenteopbouw, Lyska van der Elst

 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
In een stalletje...

In een stalletje...
Afgelopen zondag 21 december zou het jaarlijkse kinderkerstfeest plaatsvinden. Helaas kon dit niet door gaan. De kinderen hebben vanuit huis meegedaan met het maken van een filmpje. Luister naar “In een stalletje”.
Klik hier voor de fullscreen versie.
 
 
Ik ben er voor jou

Ik ben er voor jou
40dagentijd 2021

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we kerk in actie.
Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

De zeven werken van barmhartigheid van ‘Meester van Alkmaar’

Het thema waar Kerk in Actie dit jaar voor heeft gekozen is: Ik ben er voor jou
Bekijk hier de collectefilm.
Elke zondag in de veertigdagentijd zal er gecollecteerd worden voor Kerk in Actie.
U kunt uw bijdrage voor dit 40dagenproject ook in één keer over maken op rekening:
NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Prot Gemeente Tiel.
Vermeld dan ‘zeven keer barmhartigheid’ als mededeling bij uw gift.
Alvast onze dank!
Namens het college van Diakenen.
 
Fijne kerst!

Fijne kerst!
De muzikanten van de PGTIEL wensen iedereen een fijne kerst met dit muzikale filmpje!

Klik hier voor de fullscreen versie.
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Voorlopige eindstand Actie Kerkbalans 2021

Voorlopige eindstand Actie Kerkbalans 2021
De voorlopige eindstand van de Actie Kerkbalans 2021 is €174.800. In 2020 hadden we een totaalbedrag aan toezeggingen van € 180.000. We verwachten dat de eindstand nog iets zal oplopen. Heeft u nog retourenvelop(pen)? Graag inleveren in de brievenbus van de Drumptse Hof of via Postbus 299, 4000 AG te Tiel.
Voor nu: alle ‘lopers’ en gevers – hartelijk dank!
Met uw bijdrage houden we onze kerk overeind.
Het College van Kerkrentmeesters
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"
De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"
De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Kerst 2020: Geef licht

Kerst 2020: Geef licht
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!
Wanneer u uw bijdrage voor deze vluchtelingenkinderen naar de rekening van ons college overmaakt, zullen wij de opbrengst verdubbelen!
NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Prot Gemeente Tiel
Bij mededeling zet u Kerk in Actie, KerstcollecteVoor meer informatie, kijk op de Kerk in Actie website.
 
Topavond Sirkelslag kids

Topavond Sirkelslag kids
Vrijdag 20 november was het eindelijk zover: SIRKELSLAG KIDS.
Met 8 kinderen hebben we, tegelijkertijd met ruim 150 teams in heel Nederland, het online spel gespeeld.
Rond het verhaal van Paulus werden er diverse opdrachten uitgevoerd; 'luister, teken en raad', rebus oplossen, tableau vivant en een heuse hindernisbaan met een bekertje water in je hand.
We hebben geen top plaats behaald maar hebben wel een topavond gehad.
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

Iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd wordt er een kort moment uitgezonden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"
De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"
De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:

 
 
Korte kerkdiensten 24-12-2020: andere wijze van aanmelden! Korte kerkdiensten 24-12-2020: andere wijze van aanmelden!
Let op: Voor de korte kerstavonddiensten geldt een andere manier van aanmelden!

Er is dan een moment om even (een half uur) bij elkaar te komen. Er zullen kerstliederen
op het orgel klinken en het kerstverhaal wordt gelezen. Ook is er ruimte voor gebed.
lees meer »
 
Adventskalender 2020 Adventskalender 2020
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"
De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"
De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"
De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef BohlkenKlik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Lied van eenheid Lied van eenheid
De EO, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk hebben een nieuw "Lied van eenheid" uitgebracht, als bemoediging voor Kerst. Berget Lewis, Brainpower, bekende kerkelijke gezichten en tientallen lokale gemeenten leveren een bijdrage aan het lied.Lees het volledige bericht, inclusief de liedtekst, op de site van de landelijke PKN.
 
Aanmelden voor een kerkdienst Aanmelden voor een kerkdienst
Voor onze kerkdiensten maken we nu gebruik van een reserveringssysteem. Nadat u zich éénmalig aangemeld hebt, worden er willekeurig maximaal 30 uitnodigingen op de donderdag vóór iedere kerkdienst verstuurd, die u binnen 24 uur kunt accepteren of weigeren. Als u zich heeft afgemeld voor een bijeenkomst wordt voor u in de plaats een ander uitgenodigd, wij vragen u dus om zo snel mogelijk de uitnodiging te accepteren of af te wijzen. Als u niet binnen de 24 uur reageert vervalt de uitnodiging en wordt er voor u in de plaatst een ander uitgenodigd.

Klik hieronder om u zich als bezoeker aan te melden voor de kerkdiensten in de Maartenskerk:


Belangrijke informatie over het aanmeld- en reserveringssysteem:
lees meer »
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"
De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel , Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen" Dagelijkse "Woorden in de 40 dagen"

De voorgangers hebben het idee opgevat om iedere werkdag gedurende de veertigdagentijd  een kort moment uit te zenden. Een lied, lezing, gedicht, meditatie of gebed - via deze website en via facebook. Wekelijks wisselen wij als voorgangers af en gaan zo samen met u door deze 40 dagen heen. Iedere maandag tot vrijdag -  enkele minuutjes - van harte welkom! Kom kijken - en deel het met anderen om je heen. We beginnen op aswoensdag en gaan door tot in de Stille Week.
Met hartelijke groeten, namens Mieke Bregman, Lammie Stel, Lyska van der Elst en Detlef Bohlken

Klik hier voor de actuele overweging gedurende deze 40 dagentijd:
 
 
Woorden in de 40 dagen Woorden in de 40 dagen
Inmiddels bijna een jaar geleden, rond carnaval 2020, kwam het corona-virus ineens heel dichtbij. Toen ging het in een sneltreinvaart - nog voor Pasen gingen ook de kerken dicht. Na wat versoepelingen tussendoor zit nu weer alles op slot en lijkt er voorlopig ook nog niet veel meer mogelijk. Een tweede keer zal het centrale feest van ons christenen op een heel andere manier gevierd worden. Waar de 40-dagen tijd normaal volgt op een vrolijke periode van carnaval ligt nu al een lange sobere periode achter ons. Hopelijk zal met het nieuwe licht van Pasen ook het licht aan het einde van deze tunnel steeds feller gaan schijnen.

Dagelijks een woord gedurende de 40 dagentijd:
lees meer »
 
Namen in de gedachteniskapel

Namen in de gedachteniskapel
Namen die bewaard blijven in de gedachteniskapel
Gemeenteleden die van oorsprong tot de gemeente van de Maartenskerk behoren weten het waarschijnlijk wel, maar voor alle anderen is het goed om te weten dat Jan Tijssen van iedereen die op Eeuwigheidszondag herdacht is een paars kaartje maakt met daarop de doopnaam en de data van geboren worden en sterven.
Deze kaartjes blijven nog tot 2 jaar na Eeuwigheidszondag hangen in de gedachteniskapel van de Maartenskerk.


 
 
Kerkomroep.nl vervalt voor St. Maartenskerk. Nieuw: kerkdienstgemist.nl

Kerkomroep.nl vervalt voor St. Maartenskerk. Nieuw: kerkdienstgemist.nl
Kerkdiensten in de Maartenskerk volgen via kerkomroep.nl is met ingang van zondag 3 januari 2021 niet meer mogelijk.

Vanaf heden kunt u - i.p.v. kerkomroep.nl - gebruikmaken van kerkdienstgemist.nl om de vieringen in de St. Maartenskerk rechtstreeks of achteraf te volgen.

Wilt u meer informatie:
kerkdienstgemist@pgtiel.nl
 
 
Een bijzondere tijd...

Een bijzondere tijd...
Contact als beloning?

Hoe langer hoe moeilijker wordt het om de afstand vol te houden, die de corona-crisis van ons vraagt. Overal om ons heen wordt de roep om versoepeling groter. En er wordt versoepeld. Wat enkele weken geleden nog ondenkbaar leek wordt ineens wel mogelijk. Het één lijkt het gevolg van het andere. Als er in de vliegtuigen weer van alles mogelijk is, dan moet dat ook maar in de bus en in de trein kunnen. Scholen moeten weer open, maar ook alle soorten sport en vakantieparken. En gelukkig kan het ook, tenminste op dit moment. Dat dacht men trouwens op andere plekken. Maar sneller dan je had verwacht kan het gevaar weer terug zijn.

 
lees meer »
 
Besluit kerkdiensten voorlopig zonder publiek Besluit kerkdiensten voorlopig zonder publiek
Beste leden van onze PGTiel, 
Ons land is in lockdown gekomen. Daarop volgde een dringend advies van onze landelijke PKN om geen fysieke kerkdiensten meer te houden.
De kerkenraad heeft met pijn in het hart besloten hieraan gevolg te geven. Tegelijkertijd zijn wij dankbaar en blij dat we geweldige mensen hebben, zowel vóór als achter de camera, die ons in staat stellen toch betrokken te zijn en de kerkdiensten digitaal mee te maken.

Blijf op de hoogte en hou onze berichtgeving via Zondagsbrief en Website in de gaten.
Watze Elgersma (scriba PGTiel)